Lieferungen - 72378-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Leksand: Lastmaskiner

2023/S 025-072378

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Leksandsbostäder Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556496-0572
Postadress: Box 244
Ort: LEKSAND
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
Postnummer: 79325
Land: Sverige
Kontaktperson: Mats Tägt
E-post: mats.tagt@leksand.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.leksand.se/leksandsbostader
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lastmaskin LBAB

Referensnummer: 22/93
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
43261100 Lastmaskiner
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Lastmaskin att användas i Leksands Bostäders uteverksamhet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 905 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43260000 Gräv-, last- och gruvmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Leksand

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lastmaskin att användas i Leksands Bostäders uteverksamhet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 238-687359
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/01/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ljungby Maskin AB
Nationellt registreringsnummer: 556470-3717
Postadress: Box 314
Ort: LJUNGBY
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 34126
Land: Sverige
E-post: markus.moller@ljungbymaskin.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 905 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Falun
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023