Dienstleistungen - 72411-2023

03/02/2023    S25

Česko-Vrchlabí: Služby v oblasti lesnictví

2023/S 025-072411

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
Národní identifikační číslo: 00088455
Poštovní adresa: Dobrovského 3
Obec: Vrchlabí
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 54301
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Braunová
E-mail: rbraunova@krnap.cz
Tel.: +420 499456337
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.krnap.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/krnap
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění

Spisové číslo: 19/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Jednalo se o uzavření rámcových dohod na těžební činnost motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa KRNAP plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť. Celkem se jedná o čtyři části.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 540 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

19/2022 ÚP 31 Harrachov

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

územní pracoviště Harrachov

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové dohody na těžební činnost motorovou pilou s následným odkorněním na území ÚP Harrachov v předpokládaném objemu 600 m3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

19/2022 ÚP 32 Rezek

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

územní pracoviště Rezek

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové dohody na těžební činnost motorovou pilou s následným odkorněním na území ÚP Harrachov v předpokládaném objemu 400 m3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

19/2022 ÚP 34 Černý Důl

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

územní pracoviště Černý Důl

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové dohody na těžební činnost motorovou pilou s následným odkorněním na území ÚP Harrachov v předpokládaném objemu 3 500 m3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

19/2022 ÚP 35 Pec pod Sněžkou

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

územní pracoviště Pec pod Sněžkou

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové dohody na těžební činnost motorovou pilou s následným odkorněním na území ÚP Harrachov v předpokládaném objemu 1 400 m3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 033-084812
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 19/2022
Část č.: 2
Název:

19/2022 ÚP 32 Rezek

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Radek Novotka
Národní identifikační číslo: 75490803
Poštovní adresa: 26
Obec: Háje nad Jizerou
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 51301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 240 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 200 925.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 19/2022
Část č.: 3
Název:

19/2022 ÚP 34 Černý Důl

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
26/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Kalin, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25607782
Poštovní adresa: Týmlova 284/11
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Zbyněk Novotka
Národní identifikační číslo: 71842942
Poštovní adresa: 415
Obec: Poniklá
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 51242
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mykola Semkovych
Národní identifikační číslo: 28379519
Poštovní adresa: Žižkova 478
Obec: Jilemnice
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 51401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 100 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 599 197.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 19/2022
Část č.: 4
Název:

19/2022 ÚP 35 Pec pod Sněkou

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
26/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Róbert Karkusz
Národní identifikační číslo: 32865732
Poštovní adresa: Gánovská 238/44
Obec: Gánovce
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05801
Země: Slovensko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Zbyněk Novotka
Národní identifikační číslo: 71842942
Poštovní adresa: 415
Obec: Poniklá
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 51242
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Mykola Semkovych
Národní identifikační číslo: 28379519
Poštovní adresa: Žižkova 478
Obec: Jilemnice
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 51401
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 840 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 187 945.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Výzvy rámcových dohod za IV. čtvrtletí 2022

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023