Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72443-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden

2023/S 025-072443

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Nationale Identifikationsnummer: 5272367496
Postanschrift: ul. Giełdowa 7/9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 01-211
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Ginszt
E-Mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Telefon: +48 225349169
Fax: +48 225349162
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uke.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Łączność

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.26.20.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50710000 Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 590 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32323500 Video-Überwachungssystem
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
51700000 Installation von Feuerschutzausrüstung
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
42961000 Steuerungs- und Kontrollsystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejsca realizacji przedmiotu Umowy:

• Ośrodek Infrastruktury UKE w Boruczy, gm. Strachówka, powiat wołomiński;

• Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich ul. Wróblewskiego 75.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez wykonawców wykwalifikowanej obsługi utrzymania, serwisowej, prowadzeniu prac konserwacyjnych oraz dokonywaniu okresowych przeglądów systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej PLI CBD zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD), zlokalizowanych w Boruczy (ok. 50 km od Warszawy) i w Siemianowicach Śląskich w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy dla następujących systemów i urządzeń:

• Śluza osobowa wraz z czytnikiem tęczówki oka;

• Agregat prądotwórczy;

• System zasilania gwarantowanego UPS;

• Instalacje elektryczne, oświetleniowe, trasy kablowe, linie zasilające;

• System gaszenia pożaru gazem Inergen, system wczesnej detekcji dymu Vesda;

• System telewizji przemysłowej CCTV;

• System kontroli dostępu SKD oraz system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;

• Komora Lampertz'a oraz Sejf ogniotrwały Lampertz'a;

• System zarzadzania budynkiem i monitoringu środowiska BMS;

• Winda towarowa GEDA;

• Klimatyzacja precyzyjna;

• Klimatyzacja komfortu;

• Wentylacja mechaniczna;

• Szafy RACK, jak i listwy zasilające Rittal PDU;

• Podłogi podniesione.

Ponadto przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi dodatkowe m.in.:

• modernizacja Systemu Zarządzania Budynkiem i Monitoringu Środowiska BMS polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja Systemu Kontroli Dostępu SKD oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu,

• modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV polegająca na zakupie, dostawie i wdrożeniu nowego oprogramowania oraz sprzętu.

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

3. Zamawiający wymaga aby nadzór nad realizacją Umowy przez wykonawcę w osobach Kierownika Projektu pełniony był przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umów o pracę ww. osób, każdorazowo na żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jako wymogu złożenia oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 107-299183
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania, serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych systemów i urządzeń infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AODC Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-285
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 628 500.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 590 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023