Dienstleistungen - 72458-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Härnösand: Städning och renhållning

2023/S 025-072458

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HÄRNÖSANDS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: Härnösands kommun
Postadress: Nybrogatan 13
Ort: Härnösand
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 87180
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnea Byström
E-post: linnea.bystrom@harnosand.se
Telefon: +46 611348452
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.harnosand.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster i samhällsförvaltningens lokaler

Referensnummer: UH-2022-056
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Härnösands kommun avser att teckna avtal med en leverantör för städtjänster av två lokaler där samhällsförvaltningens verksamhet bedrivs. Avtalet omfattar att Leverantören ansvarar för den totala städningen så att angivna lokaler hos Beställaren, från golv till tak, regelbundet hålls rena och fräscha. Leverantören har ansvar för den dagliga städningen/regelmässig städning, storstädning, golvvård och fönsterputs. Utförandet av tjänsten kommer att stämmas av mot en uppsatt målbild och Beställaren och Leverantör ska aktivt samarbeta för att nå denna målbild.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90900000 Städning och renhållning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar att Leverantören ansvarar för den totala städningen så att angivna lokaler hos Beställaren, från golv till tak, regelbundet hålls rena och fräscha. Leverantören har ansvar för den dagliga städningen/regelmässig städning, storstädning, golvvård och fönsterputs. Utförandet av tjänsten kommer att stämmas av mot en uppsatt målbild och Beställaren och Leverantör ska aktivt samarbeta för att nå denna målbild.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 244-704470
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Städtjänster i samhällsförvaltningens lokaler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/01/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Coor Norrland Lokalvård AB
Nationellt registreringsnummer: 556180-2959
Postadress: Industrivägen 20
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 30
Land: Sverige
E-post: andre.sehlstedt@coor.com
Telefon: +46 90-2066515
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 14 147.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023