Lieferungen - 72471-2023

03/02/2023    S25

Suomi-Sastamala: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

2023/S 025-072471

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sastamalan seurakunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0204967-6
Postiosoite: Aittalahdenkatu 12
Postitoimipaikka: Sastamala
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 38200
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sastamalan seurakunta
Sähköpostiosoite: toimisto@hankintapartners.fi
Puhelin: +358 503070128
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.sastamalanseurakunta.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/81772/notice/118794
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu kirkon viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sastamalan seurakunnan elintarvike- ja valmistuotteiden hankinta vuosille 2023 - 2027

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Sastamalan seurakunnan elintarvike- ja valmistuotteiden hankinnat. Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti viiteen (5) eri kohteeseen. Tuotteiden toimituspaikat ovat ilmoitettu liitteessä ”Hinnoittelu ja lisätiedot”.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Sastamalan seurakunnan elintarvike- ja valmistuotteiden hankinnat. Hankinnat toteutetaan pääsääntöisesti viiteen (5) eri kohteeseen Sastamalan alueella. 

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinnoittelun painoarvo 70 % Alennukset ja vuosihyvitteiden painoarvo 20 % Tuotteiden vastuullisuus 10 % / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 70
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/04/2023
päättymispäivä: 31/03/2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asiakas saa käyttää valitun palveluntuottajan koko valikoimaa sopimuskauden ajan. 

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kysymysten sekä tarjouksen määräajat ovat ilmoitettu tarjouspyynnön materiaaleissa. 

Kysymykset sekä tarjoukset toimitetaan sähköisesti toimisto@hankintapartners.fi  

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava joko Vastuugroup.fi tilaajavastuuraportti tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset:

 Huom! Selvitykset eivät saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä luettuna.

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

 • Kaupparekisteriote.

• Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.

• Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/02/2023
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/06/2023
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/03/2023
Paikallinen aika: 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/81772/notice/118794

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/01/2023