Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72472-2023

03/02/2023    S25

Polen-Krakau: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2023/S 025-072472

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: "Koleje Małopolskie" Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wodna 2
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 30-556
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@kolejemalopolskie.com.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kolejemalopolskie.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcami na rzecz Spółki "Koleje Małopolskie" celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.26.37.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcami na rzecz Spółki "Koleje Małopolskie" celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zadania wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat wielicki, powiat krakowski, powiat myślenicki, powiat proszowicki, powiat limanowski, miasto Kraków.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 767 008 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 1. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 8 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 1 wynosi: 682 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat bocheński, powiat wielicki, powiat myślenicki, powiat proszowicki, powiat brzeski, powiat dąbrowski, powiat tarnowski, miasto Tarnów, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto Nowy Sącz.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 205 850 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 2. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 4 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 2 wynosi: 198 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat bocheński, powiat limanowski, powiat myślenicki, powiat wielicki.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 123 816 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 3. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 2 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 3 wynosi: 115 500,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat bocheński, powiat limanowski, powiat wielicki, powiat myślenicki, powiat brzeski, powiat nowosądecki.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 261 896 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 4. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 4 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 4 wynosi: 242 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat myślenicki, powiat bocheński, powiat wielicki, powiat krakowski, miasto Kraków

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 357 884 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 5. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 4 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 5 wynosi: 297 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 6

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat nowosądecki, miasto Nowy Sącz, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat brzeski, powiat tarnowski, miasto Tarnów, powiat nowotarski, powiat tatrzański.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 373 876 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 6. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 4 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 6 wynosi: 341 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 7

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat limanowski, powiat myślenicki, powiat krakowski, miasto Kraków, powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat suski, powiat chrzanowski, powiat olkuski.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 300 070 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 7. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 4 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 7 wynosi: 264 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 8

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat olkuski, powiat krakowski, miasto Kraków, powiat miechowski, powiat chrzanowski..

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 164 064 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 8. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 2 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 8 wynosi: 154 000,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 9

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60170000 Vermietung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung mit Fahrer
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zawartej umowy wykonawca będzie obsługiwał linie komunikacyjne Zamawiającego na następującym obszarze: powiat tarnowski, miasto Tarnów, powiat nowosądecki, powiat gorlicki, powiat dąbrowski, powiat brzeski, powiat bocheński.

Zamawiający zleci wykonanie usługi w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 160 050 wzkm. Zamawiający jest upoważniony do wprowadzania zmian w liniach komunikacyjnych powierzonych do obsługi Wykonawcy, zachowując zakres obszaru funkcjonowania linii na terenie opisanym w OPZ dla zadania 9. Do realizacji zamówienia wymaga się dysponowania 2 autobusami spełniającymi warunki określone w załącznikach do SWZ.

Usługi przewozowe muszą być wykonywane przez osoby spełniające następujące wymagania: określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j. z późn. zm.); kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajowości, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; kierowca musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie okresowe, a którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. z późn. zm.); kierowca musi mieć aktualne badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; kierowca musi mieć aktualne badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; wobec kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; kierowca musi się porozumiewać się z Zamawiającym w języku polskim (minimum B2 zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework), Zamawiający jest uprawniony sprawdzić umiejętności językowe kierowcy przeprowadzając wewnętrzny egzamin. Pozostałe wymagania zawarto w OPZ. Minimalna praca eksploatacyjna do wykonania w okresie obowiązywania Umowy dla zadania 9 wynosi: 148 500,00 wzkm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnego i ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej i ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919, z późn. zm.).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczył, co najmniej dwie (2) usługi przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy/ usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/ usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje autobusami przystosowanymi do przewozu osób i spełniającymi warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę zgodnie z art 108 ust.1 pkt lit. a –g, pkt 2-6 ustawy Pzp i art 109 ust.1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego

2. oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach złożonych na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp

4. Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego;

5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS

6. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG

7. wykazu usług;

8. zezwolenia lub licencji

9. wykazu autobusów

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Dla Zadania 1 - w wysokości 99 000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 2 - w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 3 - w wysokości 13 000,00 zł (trzynaście tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 4 - w wysokości 31 000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 5 - w wysokości 46 000,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 6 - w wysokości 33 000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące zł 00/100)

Dla Zadania 7 - w wysokości 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 8 - w wysokości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł 00/100)

Dla Zadania 9 - w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy zł 00/100)

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:

pieniądzu;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki płatności zawarto w SWZ i Projektowanych postanowieniach umowy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Platforma zakupowa Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku awarii systemu Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wykluczy z postępowania:

wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Do oferty należy dołączyć:

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

odpis lub informację Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą wykonawcy,

pełnomocnictwo lub inny dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

dokumenty wskazane powyżej dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp*

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia*

oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*

wadium

*(jeśli dotyczy)

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w powyżej.;

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023