Services - 72513-2022

09/02/2022    S28

Sverige-Södertälje: Social omsorg med inkvartering

2022/S 028-072513

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: SÖDERTÄLJE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15127
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Svensson
E-post: camilla.svensson@telge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.telge.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpovgrwbn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpovgrwbn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TI 2022-1017 LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

Referensnummer: 22/7
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000 Social omsorg med inkvartering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85310000 Socialt arbete
85311300 Barn- och ungdomsomsorg
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Flen

Södertälje

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

LSS 9:8 bostad med särskild service för barn & ungdomar

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 112 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 07/03/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm/Nyköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/02/2022