Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 72519-2017

25/02/2017    S40

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2017/S 040-072519

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 251-462519)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

Hivatkozási szám: 75-16-2689
II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/02/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 251-462519

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:

(...)

M2) A Kbt. 65.§(1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(2) bekezdésének e)pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket iskolai oklevél,szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, adott esetben kamarai regisztráció igazolásának

benyújtásával.

Ajánlattevő nyertessége esetén az (A), (B), (C) és (E) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultsággal.

Helyesen:

(...)

M2) A Kbt. 65.§(1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(2) bekezdésének e)pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket iskolai oklevél,szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, adott esetben kamarai regisztráció igazolásának benyújtásával.

Ajánlattevő nyertessége esetén az (A), (B), és(C) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultsággal.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 14/03/2017
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 14/03/2017
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, és erről a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján hirdetményt tesz közzé.