Bygge og anlæg - 72610-2018

16/02/2018    S33    - - Bygge og anlæg - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Begrænset udbud 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2018/S 033-072610

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Varun Sivapalan
E-mail: vasi@bane.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelse Frederikssundsbanen - Entreprise E2 - Kørestrøm, BPU og sporskiftevarme

Sagsnr.: FSP0455
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forår/sommer 2018 skal Banedanmark gennemføre en sporfornyelse af Frederikssundsbanen.

Entreprisearbejderne er opdelt i flere entrepriser. Denne meddelelse vedrører entreprise E2 Kørestrøm, BPU og Sporskiftevarme.

Arbejderne omfatter i hovedtræk: Nyt kørestrømsanlæg og BPU-anlæg Valby Langgade – Flintholm, tilpasning af kørestrømsanlæg på strækningen, midlertidige ledningsadskillere Valby St., sporskiftevarme nye sporskifter, etablering af skærmtage.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Frederikssundsbanen (Valby - Frederikssund).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark skal i 2018 udføre en sporfornyelse på Frederikssundsbanen. Sporfornyelsesarbejderne (projekt FSP0455) er opdelt i 3 entrepriser. E1 Sikring og kabler, E2 Kørestrøm, BPU og Sporskiftevarme og E Spor Sporombygning. De forberedende arbejder gennemføres i weekend- og helligdagsspærringer i foråret 2018.

Hovedarbejderne gennemføres i en 12-ugers totalspærring (juni - august 2018).

I hovedspærringen gennemfører Banedanmark endvidere renoveringsarbejder på en rækker broer på strækningen (Entreprise E0).

Arbejderne omfattet af dette udbud er Entreprise E2 - Kørestrøm, BPU og sporskiftevarme.

Arbejderne består i hovedtræk af følgende:

Kørestrøm:

- Afsætning;

- Prøvegravning ved udvalgte nye fundamentpositioner;

- Evt. omlægning af kabler, ledninger og kabelrender;

- Etablering af nye fundamenter;

- Rejsning af nye master, rammer, galger, barduner og montage af nedmaster;

- Fremstilling og montering af nye køreledningsophæng og forstærkningslederophæng;

- Trækning og montering af køreledninger;

- Ombygning af eksisterende køreledninger;

- Justering af eksisterende k-ophæng;

- Overflytning af forstærkningsledning;

- Samling af forstærkningsledninger;

- Demontering af eksisterende køreledningsanlæg;

- Fjernelse af eksisterende fundamenter;

- Demontering af skærmtag;

- Montage af nye additions-/skærmtage på vejbærende broer/konstruktioner.

Stærkstrøm:

- Trækning og montering af gruppekabler til forsyning af sporskiftevarmen mellem styretavler og skifter, inkl. udførelse af evt. forlængelse af kabler ved sikringsbokse;

- Trækning og montering af kabler til forsyning af røde lys på sporstoppere;

- Demontering af varmelegemer, transformere og sikringsbokse i forbindelse med etablering af System 2000 sporskiftevarme i de berørte sporskifter;

- Montering af varmelegemer, transformere og sikringsbokse i forbindelse med etablering af System 2000 sporskiftevarme i de berørte sporskifter;

- Demontering og genmontering af skinnesensorer, inkl. udførelse af evt. forlængelse af kabler.

Generelt:

- Mobilisering;

- Etablering af arbejdsplads;

- Forberedende arbejder;

- Afprøvning;

- Aflevering af dokumentation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Sporfornyelse Frederikssundsbanen - Entreprise E2 - Kørestrøm, BPU og sporskiftevarme

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2018
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Aarsleff Rail A/S
32282296
Industriholmen 2
Hvidovre
2650
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af Lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobssens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2018