Lieferungen - 72620-2023

03/02/2023    S25

Česko-Ostrava: Umělé části těla

2023/S 025-072620

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00635162
Poštovní adresa: Nemocniční 898/20A
Obec: Ostrava-Moravská Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 728 80
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Dana Čechalová
E-mail: dana.cechalova@mnof.cz
Tel.: +420 596192290
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mnof.cz
Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/profily/mnof
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO NEUROCHIRURGII

Spisové číslo: 2022/VZ/89
II.1.2)Hlavní kód CPV
33184000 Umělé části těla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů na oddělení Neurochirurgie.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 40 830 356.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

SPINÁLNÍ SYSTÉMY S POLYAXIÁLNÍMI A MONOAXIÁLNÍMI ŠROUBY

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33184000 Umělé části těla
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele

II.2.4)Popis zakázky:

SPINÁLNÍ SYSTÉMY S POLYAXIÁLNÍMI A MONOAXIÁLNÍMI ŠROUBY PRO LÉČBU DEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ A ÚRAZŮ ZE ZADNÍHO PŘÍSTUPU MIS A PERKUTÁNNÍ TECHNIKOU/Předpokládaný odběr systémů/ 4 roky/500 ks.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

IMPLANTÁT INTERSPINÓZNÍ

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33184000 Umělé části těla
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

IMPLANTÁT INTERSPINÓZNÍ, NA LÉČBU STRUKTURÁLNÍCH STENÓZ BEDERNÍ PÁTEŘE//Předpokládaný odběr systémů/ 4 roky/100 ks.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

SADA VERTEBROPLASTICKÁ

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33184000 Umělé části těla
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

SADA VERTEBROPLASTICKÁ//Předpokládaný odběr systémů/ 4 roky/400 ks.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

SPINÁLNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33184000 Umělé části těla
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

SPINÁLNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY PRO OPERACE KRČNÍ PÁTEŘE ZE ZADNÍHO PŘÍSTUPU + OC FÚZE//Předpokládaný odběr systémů/ 4 roky/200 ks.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

OPERACE OPEN DOOR TECHNIKA

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33184000 Umělé části těla
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

SYSTÉM URČENÝ PRO DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE A JE VHODNÝ PRO KONKRÉTNÍ DRUH OPERACÍ (DEKOMPRESE PÁTEŘNÍHO KANÁLŮ OPEN DOOR TECHNIKOU)/Předpokládaný odběr systémů/ 4 roky/200 ks.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

SYSTÉM STABILIZAČNÍ, FÚZNÍ, NA PLIF OPERACE BEDERNÍ PÁTEŘE ZE ZADNÍHO PŘÍSTUPU, NA REDUKCI SPONDYLOLISTÉZY

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33184000 Umělé části těla
33184100 Chirurgické implantáty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sídlo zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

SYSTÉM STABILIZAČNÍ, FÚZNÍ, NA PLIF OPERACE BEDERNÍ PÁTEŘE ZE ZADNÍHO PŘÍSTUPU, NA REDUKCI SPONDYLOLISTÉZY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH NÁSTROJŮ/Předpokládaný odběr systémů/ 4 roky/100 ks.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 204-577725
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

SPINÁLNÍ SYSTÉMY S POLYAXIÁLNÍMI A MONOAXIÁLNÍMI ŠROUBY

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Johnson  & Johnson, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 41193075
Poštovní adresa: Walterovo náměstí 329/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15800
Země: Česko
E-mail: zakazky@its.jnj.com
Tel.: +420 227007001
Internetová adresa: https://www.jnjvisioncare.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 23 470 660.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 23 470 660.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

IMPLANTÁT INTERSPINÓZNÍ

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Johnson  & Johnson, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 41193075
Poštovní adresa: Walterovo náměstí 329/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15800
Země: Česko
E-mail: zakazky@its.jnj.com
Tel.: +420 227007001
Internetová adresa: https://www.jnjvisioncare.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 718 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 718 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

SADA VERTEBROPLASTICKÁ

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Johnson  & Johnson, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 41193075
Poštovní adresa: Walterovo náměstí 329/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15800
Země: Česko
E-mail: zakazky@its.jnj.com
Tel.: +420 227007001
Internetová adresa: https://www.jnjvisioncare.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 518 756.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 5 518 756.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

SPINÁLNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
30/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Johnson  & Johnson, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 41193075
Poštovní adresa: Walterovo náměstí 329/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15800
Země: Česko
E-mail: zakazky@its.jnj.com
Tel.: +420 227007001
Internetová adresa: https://www.jnjvisioncare.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 884 640.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 5 884 640.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5
Název:

OPERACE OPEN DOOR TECHNIKA

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VEXIM s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26688654
Poštovní adresa: Újezd 408/21
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11800
Země: Česko
E-mail: vexim@vexim.cz
Tel.: +420 602263165
Internetová adresa: https://vexim.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 358 300.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 358 300.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 6
Název:

SYSTÉM STABILIZAČNÍ, FÚZNÍ, NA PLIF OPERACE BEDERNÍ PÁTEŘE ZE ZADNÍHO PŘÍSTUPU, NA REDUKCI SPONDYLOLISTÉZY

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/01/2023
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VEXIM s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26688654
Poštovní adresa: Újezd 408/21
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11800
Země: Česko
E-mail: vexim@vexim.cz
Tel.: +420 602263165
Internetová adresa: https://vexim.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 880 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 880 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/01/2023