Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72684-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Bauarbeiten für Kindergärten

2023/S 025-072684

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Nationale Identifikationsnummer: 13729380
Postanschrift: Strada: Spiru Haret., nr. 12, Sector: 1, Judet: Bucuresti
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010168
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): HORIA PALMER HIRTOPANU
E-Mail: ovidiu.alboiu@edu.gov.ro
Telefon: +40 0213102207
Fax: +40 0213102208
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.edu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract lucrari L/PRET/30/2020 – Lucrări de execuție Grădinița cu program normal 4 săli de grupă, o locație

Referenznummer der Bekanntmachung: 1367/03.06.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45214100 Bauarbeiten für Kindergärten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

o grădinița din județul Buzau

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Lucrări de executie pentru o grădinița din județul Buzau

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Construcții grădinițe regiunea SUD EST– COD SMISS 125154

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 222-542543

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 3489
Bezeichnung des Auftrags:

Contract L PRET 30/2020

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
09/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Via Atlantis S.R.L
Nationale Identifikationsnummer: 24289101
Postanschrift: Strada Muscel, Nr. 2
Ort: Patarlagele
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 127430
Land: Rumänien
E-Mail: via.atlantis@gmail.com
Telefon: +40 766404644
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 418 690.40 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Contractul se va incheia in limita creditelor de angajament aprobate pentru exercitiul bugetar curent.

Plata se va efectua in functie de alocatia bugetara anuala pentru investitie.

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din documentele de calificare, propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar neexistând obligația autorității contractante de a nu dezvălui aceste informații. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scazut pret. DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati în SEAP. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt douasau mai multe oferte cu acelasipret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisain SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatiile de atribuire / raspunsurile formulate in cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarileavand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016, precum si prevederile art. 103, alin. 2 din HG395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala Juridic si Control
Postanschrift: Str.General Berthelot nr.28-30, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010168
Land: Rumänien
Telefon: +40 214056200
Fax: +40 214056300
Internet-Adresse: www.edu.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45214100 Bauarbeiten für Kindergärten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrări de executie pentru o grădinița din județul Buzau

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 25
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 683 877.94 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Via Atlantis S.R.L
Nationale Identifikationsnummer: 24289101
Postanschrift: Strada Muscel, Nr. 2
Ort: Patarlagele
NUTS-Code: RO222 Buzău
Postleitzahl: 127430
Land: Rumänien
E-Mail: via.atlantis@gmail.com
Telefon: +40 766404644
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

AA3 CONTINE PRELUNGIREA CONTRACTULUI PANA LA DATA DE 30.06.2022

AA4 CONTINE PRELUNGIREA CONTRACTULUI PANA LA DATA DE 31.08.2022

AA5 CONTINE PRELUNGIREA CONTRACTULUI PANA LA DATA DE 31.10.2022

AA6 CONTINE PRELUNGIREA CONTRACTULUI PANA LA DATA DE 31.01.2023

AA7 CONTINE AJUSTAREA CONTRACTULUI CU SUMA DE 265187.54 LEI FARA TVA, CONFORM OG.15/2021

AA8 CONTINE PRELUNGIREA CONTRACTULUI PANA LA DATA DE 31.03.2023

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 418 690.40 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 683 877.94 RON