Lieferungen - 72685-2023

03/02/2023    S25

Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2023/S 025-072685

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babustyák Dóra
E-mail: babustyak.dora@dkuzrt.hu
Telefon: +36 3021061422
Fax: +36 3021061422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe: https://dkuzrt.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi beszerző
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint újszoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)Fő CPV-kód
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint újszoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban.

2. rész: Microsoft szoftver licencek II. (Disztribútor)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 736 254 402.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ájékoztató a KM02MSLIC18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KM02MSLIC18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

- BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

- NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 2 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)További információk

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (KM0102MSLIC18):

- SMP Solution Zrt. (1139 Budapest 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2. ép. 3. em., 26777810-2-44)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ájékoztató a KM02MSLIC18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KM02MSLIC18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezet:

- NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)További információk

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (KM0103MSLIC18):

- S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs Puskás Tivadar út 14., 11779177-2-44)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tájékoztató a KM02MSLIC18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KM02MSLIC18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

- NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)További információk

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (KM0104MSLIC18):

- DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1114 Budapest Bartók Béla út 43-47., 10534296-2-44)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ájékoztató a KM02MSLIC18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

KM02MSLIC18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:

Ajánlatkérő szervezetek:

- NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.

II.2.14)További információk

Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (KM0105MSLIC18):

- SoftwareONE Hungary Kft. (1037 Budapest Montevideo utca 2/B., 23744189-2-41)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A KEF korábban „Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2017” tárgyban folytatott leközpontosított közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen 2017.8.25-én kötött keretmegállapodást. A szerződés teljesítése során a Microsoft Ireland visszavonta egyes Szerződéses partnerek LSP/LAR partneriminősítését, így minden konzorcium alkalmatlanná vált a szerződés teljesítésére. Az Intézményi ellátás mielőbbibiztosítása érdekében szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 022-045735
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tájékoztató a KM02MSLIC18 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SMP Solutions Zrt.
Postai cím: Madarász Viktor utca 47-49. 2. ép. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 182 985 956.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 182 985 956.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tájékoztató a KM02MSLIC18 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39 739 176.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 39 739 176.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Tájékoztató a KM02MSLIC18 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bartók Béla út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58 601 920.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 58 601 920.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Tájékoztató a KM02MSLIC18 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SoftwareONE Hungary Kft.
Postai cím: Montevideo utca 2/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 454 927 350.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 454 927 350.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

SMP Solutions Zrt. (26777810-2-44)

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

SMP Solutions Zrt. (1139 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2. ép. 3. em., 26777810-2-44)

2. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Kft. (11779177-2-44)

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Kft. (2040 Budaörs Puskás Tivadar út 14.,11779177-2-44)

3. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

DXC Technology Magyarország Kft. (10534296-2-44)

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

DXC Technology Magyarország Kft. (1114 Budapest Bartók Béla út 43-47., 10534296-2-44)

4. rész

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):

SoftwareONE Hungary Kft. (23744189-2-41)

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

SoftwareONE Hungary Kft. (1037 Budapest Montevideo utca 2/B., 23744189-2-41)

A tájékoztató a 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti időszakban megvalósított versenyújranyitásokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM02MSLIC18 sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828592
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2023