Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72724-2023

03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Kraftfahrzeugversicherungen

2023/S 025-072724

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 007-015570)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Nationale Identifikationsnummer: PL634 Gdański
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kujawska-Nowik, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych
E-Mail: marta.kujawska-nowik@ug.edu.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ug.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskiego obejmujących ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW oraz ASS w okresie od 16.03.2023 r. do 15.03.2026 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: 5750.291.1.184.2022.MK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66514110 Kraftfahrzeugversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskiego, obejmujących ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie odpowiedzialności cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance, w okresie od 16.03.2023 r. do 15.03.2026 r.

2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ.

4. Ochroną ubezpieczenia będą objęte pojazdy wymienione w załączniku nr 6 do SWZ – zestawienie pojazdów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 007-015570

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 10/05/2023
muss es heißen:
Tag: 13/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 13/02/2023
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 5 do SWZ) oraz w projekcie umowy (załączniku nr 4 do SWZ). Szczegółowe informacje na stronie postępowania.