Lieferungen - 72732-2023

03/02/2023    S25

Suomi-Tampere: Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet

2023/S 025-072732

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: PL 69
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: contracts.fdflogcom@mil.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietoliikennelaitteiden laitekotelot ja johtamisjärjestelmäsalkut 2023-2025

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
32500000 Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimat pyytää tarjoustanne tietoliikennelaitteiden laitekoteloista sekä johtamisjärjestelmäsalkuista (JOJÄ-salkku). Tuotteet ovat määritelty liitteissä tarkemmin.

Tarjouskilpailun perusteella solmitaan puitesopimus yhden toimittajan kanssa.

Suunniteltu sopimuskausi on tarkoituksena saada voimaan 1.2.2023 ja sopimus

tehdään 31.12.2025 saakka.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Millog, Lyly

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimat tilaa tietoliikennelaitteiden laitekoteloita sekä johtamisjärjestelmäsalkkuja (JOJÄ-salkku) johtamispaikkojen varustelutarpeisiin . Hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sen liitteissä.

Puolustusvoimat ei sitoudu hankkimaan asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisia tuotteita tai palveluita arvioidulla arvolla vaan tehtävät kotiinkutsu-hankinnat perustuvat hallintoyksiköiden tarpeeseen ja käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Hankinnan arvioitu laajuus: Noin 1000 kpl/tuote/sopimuskausi.

Kilpailutuksen perusteella solmitaan tarjouspyynnön liitteen 5 mukainen sopimus.

Hintalomakkeessa on eritelty tietoliikennelaitteiden laitekoteloiden ja JOJÄ-salkkujen mallit sekä arviot koko sopimuskauden aikaisesta hankintamäärästä. Tarve vaihtelee vuoden mittaan eikä näin ollen vuosittaisia määriä pystytä antamaan. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään hinnat tuoteriveille liitteessä 1 Hintalomake.

Kilpailutuksen perusteella solmitaan puitesopimus yhden toimittajan kanssa.

Tietoliikennelaitteiden laitekotelot

Koteloita hankitaan eri versiota. Koteloihin asennetaan tietoliikennelaitteita ja niiden tarvitsemat liitynnät, liitintehonsyöttöä varten sekä pistorasiapaneelit laitteiden tehonsyöttöä varten. Osaan koteloihin asennetaan UPS-laite ja sen tarvitsemat liittimet. Kotelot toimivat laitteiden suojana käytön, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

JOJÄ-salkut

Logistiikan johtamispaikan kevyen johtamispaikkakaluston johtamisjärjestelmävälineet sijoitetaan kiinteästi ja/tai puolikiinteästi yhteen salkkuun. Salkun materiaali on muovi. Salkkuun sijoitetaan erilaisia johtamisjärjestelmälaitteita.

Salkun avulla mahdollistetaan johtamisyhteydet silloin, kun taktista verkkoa tai kiinteää liityntäpistettä ei ole saatavissa tai varsinainen johtamisajoneuvo ei kuulu joukon varustukseen. Salkulla voidaan toteuttaa joukon johtamisyhteydet liikkeen aikana operaattorin mobiiliverkkojen kautta ja toisaalta se mahdollistaa myös joukon kiinteän komentopaikan perustamisen. Salkulla voidaan myös varmentaa tärkeimmät yhteydet.

Olosuhteet, joissa johtamispaikan viesti- ja johtamisjärjestelmävälineitä käytetään voivat olla vaativat. Sääolosuhteet vaihtelevat suuresti. JOJÄ-salkkua käytetään ensisijaisesti rakennuksessa, teltassa tai siirtymisten aikana myös aluksessa, ajoneuvossa / ajoneuvon lavalla (vast.).

JOJÄ-salkkujen sisällä olevat laitteet saavat suojaa salkusta mm. säätä ja pölyä vastaan. Huomiota on kiinnitettävä myös eri kaapeleiden ”vedon poistolle”, jolla ehkäistään liittimen vaurioituminen käyttäjien liikkuessa pimeällä johtamispaikan tai sen kaapeleiden läheisyydessä.

Vaihtelevista ulko-/sisälämpötiloista johtuen johtamispaikan salkun kokoonpano on toteutettava siten, että kosteudenpoisto on mahdollista luonnollisella ilmankierrolla. Salkun materiaalin on oltava kulutusta kestävää ja helposti puhdistettavaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 223-638209
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Puolustusvoimien logistiikkalaitos keskeyttää tarjouskierroksella 7477/2022 aloitetun hankinnan hankintasopimusta tekemättä oheisen päätöksen mukaisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan

hankintapäätöksessä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/01/2023