Lieferungen - 72752-2023

03/02/2023    S25

Slovenija-Koper: Elektrika

2023/S 025-072752

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l.
Nacionalna identifikacijska številka: 5067782000
Poštni naslov: Ulica 15.maja 13
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tilen Filipčič
E-naslov: tilen.filipcic@rvk.si
Telefon: +386 056686117
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.rvk.si
I.6)Glavna področja dejavnosti
Voda

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA HRVAŠKEM

Referenčna številka dokumenta: JN-17948
II.1.2)Glavna koda CPV
09310000 Elektrika
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA HRVAŠKEM OKVIRNI SPORAZUM 2023-2024

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Vrednost brez DDV: 106 356.22 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09310000 Elektrika
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
II.2.4)Opis javnega naročila:

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE RVK NA HRVAŠKEM OKVIRNI SPORAZUM 2023-2024

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 177-502308
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
23/12/2022
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2348489000
Poštni naslov: Dunajska cesta 151
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: HEP - OPSKRBA D.O.O.
Poštni naslov: Ulica grada Vukovara 37
Kraj: Zagreb
Šifra NUTS: HR Hrvatska
Poštna številka: 10000
Država: Hrvaška
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 760 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 106 356.22 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l.
Poštni naslov: Ulica 15.maja 13
Kraj: Koper - Capodistria
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/01/2023