Árubeszerzések - 72814-2023

03/02/2023    S25

Magyarország-Nagykanizsa: Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások

2023/S 025-072814

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734446220
Postai cím: Erzsébet Tér 7.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nagykanizsa.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosító szám: 16901412220
Postai cím: Teleki Utca 19/b 3110/8
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nagykanizsa.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosító szám: 15432694220
Postai cím: Erzsébet Tér 7.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nagykanizsa.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Halis István Városi Könyvtár
Nemzeti azonosító szám: 16901151220
Postai cím: Kálvin Tér 5
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://hivk.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kanizsai Kulturális Központ
Nemzeti azonosító szám: 15760614220
Postai cím: Széchenyi Tér 5-9
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kanizsaikultura.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11355177220
Postai cím: Csengery Út 49
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kanizsauszoda.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen műküdő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14482270220
Postai cím: Garay Út 21
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkvg.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsa Központi Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16901247220
Postai cím: Muraközi Utca 5
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Telefon: +36 305686325
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkkozpontiovi.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzés

Hivatkozási szám: EKR002087652022
II.1.2)Fő CPV-kód
09000000 Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Általános felhasználási célú földgáz energia vásárlása: 2089117 kWh

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 141 891 003.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09000000 Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_8800_Nagykanizsa

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Földgáz beszerzés

2089117 kWh /9 hónap

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz beszerzés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 141 891 003.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A hirdetmény az előző negyedév teljesítését tartalmazza.

Kbt. 105. § (6) bekezdés alapján el nem bírált ajánlatok:

1.Cég neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17.

Adószám: 13322142-2-44

Számszerűsíthető adatok

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): Ft 148 305 407,000

2. Ajánlattevő

Cég neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1033 Budapest III. kerület Kórház utca 6-12.

Adószám: 23720448-2-41

Számszerűsíthető adatok

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): Ft 217 426 667,000

3. Cég neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Székhely: 1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20.

Számszerűsíthető adatok

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): Ft 141 891 003,000

Adószám: 26713111-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2023