En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 728608-2022

27/12/2022    S249

Kambodja-Phnom Penh: Säkerhetstjänster till Europeiska Unionens delegation i Kambodja

2022/S 249-728608

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 228-655374)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten (EEAS), Delegationen i Kambodja, Phnom Penh
Postadress: No. 100 A, Preah Norodom Boulevard, Khan Daun Penh
Ort: Phnom Penh
Nuts-kod: KH Cambodia
Postnummer: 12207
Land: Kambodja
E-post: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eeas.europa.eu/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhetstjänster till Europeiska Unionens delegation i Kambodja

Referensnummer: EEAS/DELKHMP/2022/CPN/0134
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79710000 Säkerhetstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förhandlat förfarande för säkerhetstjänster till Europeiska unionens delegation i Kambodja.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/12/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 228-655374

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 06/01/2023
Ska det stå:
Datum: 30/01/2023
VII.2)Övriga upplysningar: