Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72865-2023

03/02/2023    S25

Polen-Bydgoszcz: Mathematik- oder Prognosesoftwarepaket

2023/S 025-072865

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 020-052881)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SP. Z O.O.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 090563842
Postanschrift: ul. Toruńska 103
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-817
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Rutkowski/Przemysław Mikołajczyk
E-Mail: tz1@mwik.bydgoszcz.pl
Telefon: +52 5860983
Fax: +52 5860583
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mwik.bydgoszcz.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikowa (SIS-RZ).

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-003/D/RZ/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48462000 Mathematik- oder Prognosesoftwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu SIS-RZ wspierającego procesy decyzyjne związane z eksploatacją systemu retencji zbiornikowej na obszarze Bydgoszczy, działającego w oparciu o dane dostarczone przez urządzenia i systemy pomiarowe, a następnie przetworzone przez sztuczną inteligencję opartą o sieć neuronową (SSN) lub inną analogiczną technikę sztucznej inteligencji. System SISRZ ma: 1. pozwalać na optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury pod kątem minimalizacji przeciążeń systemu kanalizacji deszczowej oraz maksymalizacji gromadzenia i magazynowania wód opadowych do wykorzystania in-situ, 2. wspierać procesy decyzyjne, planowanie oraz eksploatację systemu retencji zbiornikowej, a także umożliwiać sprawne pozyskiwanie, weryfikowanie oraz gromadzenie wymaganych danych opadowych oraz kontrolno-pomiarowych, jak i ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod i technik sztucznej inteligencji. System SIS-RZ będzie autonomicznym systemem eksperckim, który pozwoli automatycznie sterować ilością wody w zbiornikach retencyjnych w zależności od prognoz pogody, prognozowanych wielkości opadów w zlewniach kanalizacji deszczowej oraz danych dostarczonych przez systemy pomiarowe. System SIS-RZ będzie w pełni skalowalny, umożliwiając Zamawiającemu przyszłą rozbudowę (w tym aktualizację wykorzystanego modelu sztucznej inteligencji) o nowe elementy infrastrukturalne i kontrolno-pomiarowe. System SIS-RZ będzie wykorzystywać numeryczne prognozy meteorologiczne do predykcji wielkości i dynamiki spływów wód opadowych lub roztopowych z wydzielonych zlewni systemu odwodnienia. Na tej podstawie System SIS-RZ będzie realizować nadrzędne zdalne sterowanie zbiorników retencyjnych przed prognozowanym wystąpieniem opadów jak i podczas ich trwania w celu maksymalizacji zdolności tranzytowych kanalizacji deszczowej i minimalizacji wylań. Wykonawca wykorzysta dane o poziomach napełnienia w kluczowych przekrojach kanalizacji deszczowej oraz w zbiornikach retencyjnych jak również dane o wysokości i intensywności opadów ze stacji meteorologicznych w celu minimalizacji podtopień i maksymalizacji objętości wód opadowych magazynowanych do wykorzystania w zbiornikach po przejściu opadów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 020-052881

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Anstatt:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Anstatt:
Tag: 14/05/2023
muss es heißen:
Tag: 16/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Anstatt:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: