Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 728837-2022

27/12/2022    S249

Rumänien-București: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 249-728837

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 224-644037)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Sanatatii
Nationale Identifikationsnummer: 4266456
Postanschrift: Strada: Popişteanu Cristian, nr. 1-3
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010024
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Comandasu
E-Mail: carmen.comandasu@ms.ro
Telefon: +40 213075672
Fax: +40 3072508
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ms.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem informatic in cadrul proiectului „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)” Cod SMIS 131065

Referenznummer der Bekanntmachung: 4266456202203smis131065
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția publică unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă (ATI), sistem informatic ce va funcționa ca suport pentru luarea deciziilor în situațiile de urgență într-o unitate centrala din cadrul Ministerului Sănătății în cadrul proiectului „Sistem Informatic pentru Evidenta Clinica a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.)”. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 - a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/12/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 224-644037

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Anstatt:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

muss es heißen:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Se vor prezenta documente-suport actualizate dacă este cazul, pentru terții susținători/ subcontractorii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Autoritatea contractantă va răspunde o singură dată tuturor solicitărilor de clarificări cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

muss es heißen:

Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 - a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

Abschnitt Nummer: VI.4.3
Anstatt:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare

muss es heißen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Pentru a nu restrânge concurența si a limita ofertanții, am ales ca funcționalități tehnice utile, dar nu obligatorii, desfășurării activității medicale in secțiile de ATI sa fie punctate suplimentar după cum urmează: Mecanismul de calcul: a. Se acordă 40 puncte dacă se oferă toate cele 4 funcționalități suplimentare. b. Se acordă 30 puncte dacă se oferă trei funcționalități suplimentare din care: funcționalitate suplimentară 1 și oricare alte două funcționalități suplimentare (2, 3, 4). Variante acceptate pentru obținerea unui punctaj de 30 puncte: b.1. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 2+ Funcționalitate suplimentară 3 b.2. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 2+ Funcționalitate suplimentară 4 b.3. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 3+ Funcționalitate suplimentară 4 c. Se acorda 20 puncte daca se oferă două funcționalități suplimentare din care: funcționalitate suplimentară 1 și orice altă funcționalitate suplimentară (2, 3, 4). Variante acceptate pentru obținerea unui punctaj de 20 puncte: c.1. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 2 c.2. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 3 c.3. Funcționalitate suplimentară 1 + Funcționalitate suplimentară 4 d. Se acorda 10 puncte dacă se oferă o singură funcționalitate suplimentară (oricare din funcționalitățile suplimentare 1, 2, 3, 4) sau oricare din variantele de 2 sau 3 funcționalități suplimentare (2, 3, 4) 1. Funcționalitate suplimentară 1 – Ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 la caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorităţii Contractante, pe perioada garanției. Se punctează dacă ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 lai caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorităţii Contractante, pe perioada garanției. Ofertantul trebuie să prezinte listă cu modelele respective, altele fată de lista de echipamente medicale anexată la Caietul de Sarcini. 2. Funcționalitate suplimentară 2 - Sistem de documentare bazat pe organe: • Cardiovascular • Respirator (Pulmonar) • Neuro • Nefrologie • Gastroenterologie • Microbiologie Se punctează daca soluția ofertată, in plus fata de cerințele menționate anterior, oferă posibilitatea filtrării datelor medicale ale pacientului bazate pe organe, în funcție de cele 6 categorii principale: • Cardiovascular • Respirator (Pulmonar) • Neuro • Nefrologie • Gastroenterologie • Microbiologie 3. Funcționalitate suplimentară 3 - Sistemul de clasificare Clavien-Dindo postoperatorie Clasificarea Clavien – Dindo (CDC) este un sistem standardizat pentru înregistrarea complicațiilor chirurgicale. Caracteristica majoră a sistemului CDC este că severitatea unei complicații este gradată pe baza tipului de terapie necesară pentru tratarea complicației. Se punctează daca soluția informatică ofertată va conține și sistemul standardizat pentru înregistrarea complicațiilor chirurgicale Clavien – Dindo (CDC). Acesta conține multiple seturi de condiții și evenimente recunoscute la nivel mondial și puse în practică din ce în ce mai mult de către medicii din secțiile de terapie intensivă. In urma îndeplinirii acestor seturi de condiții și evenimente, sistemul notifică doctorii asupra gravității stării pacientului, pe care o ierarhizează pe grade (I-V), astfel încât sa se aplice protocoalele aferente acestora. 4. Funcționalitate suplimentară 4 - Instrument de inteligență artificială pentru premedicație și preoperator, bazat pe ghidurile emise de Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensiva (ESAIC - European Society of Anaesthesiology and Intensive Care. Se punctează daca soluția ofertata, in plus fata de cerințele menționate anterior, oferă un sistem de inteligenta artificiala, care are la baza ghidurile de bună practică medicală elaborate de ESAIC, fost ESA, in care sunt incluse atât evaluarea preoperatorie (inclusiv administrarea de premedicație în sala de operație) a pacienților care vor fi supuși unei intervenții chirurgicale, cât și recomandări de ghid asupra conduitei intraoperatorii și postoperatorii. Cu aceste ghiduri actualizate continuu și cu un sistem de inteligență artificială care devine din ce în ce mai performant pe măsură ce sistemul acumulează date medicale de la pacienți și care emite atenționări la orice greșeala sau abatere de la aceste ghiduri, se pot evita erorile umane, se pot salva vieți și se poate economisi timp prețios pentru viețile omenești. Modalitate de calcul: Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic ”Punctajul financiar” Acest punctaj se calculează după următorul algoritm : a) Pentru cel mai scazut dintre preţurile ofertelor conforme (Pretminim), se acordă 60 puncte; b) Pentru un alt preţ (Pretoferta) decât cel prevazut la punctul a), punctajul se acordă astfel : Pfinanciar = (Pretminim / Pretoferta) x 60 puncte Exemple de calcul: 1. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitățile suplimentare 1, 2 si 4. Ptehnic = 30 puncte 2. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitățile suplimentare 1 si 3. Ptehnic = 20 puncte 3. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitatea suplimentară 3. Ptehnic = 10 puncte 4. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitatea suplimentară 2 și funcționalitatea suplimentară 3. Ptehnic = 10 puncte În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

muss es heißen:

Pentru a nu restrânge concurența si a limita ofertanții, am ales ca funcționalități tehnice utile, dar nu obligatorii, desfășurării activității medicale in secțiile de ATI sa fie punctate suplimentar după cum urmează: Mecanismul de calcul: a. Se acordă 40 puncte dacă se oferă toate cele 4 funcționalități tehnice. b. Se acordă 30 puncte dacă se oferă trei funcționalități tehnice din care: funcționalitate tehnică 1 și oricare alte două funcționalități tehnice (2, 3, 4). Variante acceptate pentru obținerea unui punctaj de 30 puncte: b.1. Funcționalitate tehnică 1 + Funcționalitate tehnică 2+ Funcționalitate tehnică 3 b.2. Funcționalitate tehnică 1 + Funcționalitate tehnică 2+ Funcționalitate tehnică 4 b.3. Funcționalitate tehnică 1 + Funcționalitate tehnică 3+ Funcționalitate tehnică 4 c. Se acorda 20 puncte daca se oferă două funcționalități tehnice din care: funcționalitate tehnică 1 și orice altă funcționalitate tehnică (2, 3, 4). Variante acceptate pentru obținerea unui punctaj de 20 puncte: c.1. Funcționalitate tehnică 1 + Funcționalitate tehnică 2 c.2. Funcționalitate tehnică 1 + Funcționalitate tehnică 3 c.3. Funcționalitate tehnică 1 + Funcționalitate tehnică 4 d. Se acorda 10 puncte dacă se oferă o singură funcționalitate tehnică (oricare din funcționalitățile tehnice 1, 2, 3, 4) sau oricare din variantele de 2 sau 3 funcționalități tehnice (2, 3, 4) 1. Funcționalitate tehnică 1 – Ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 la caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorităţii Contractante, pe perioada garanției. Se punctează dacă ofertantul asigură conectivitatea și transmiterea de date: de la alte modele de aparatură medicală specifică ATI si SO (altele decât cele din Anexa 1 lai caietul de sarcini) în soluția de ATI si SO ofertată, fără costuri suplimentare din parte Autorităţii Contractante, pe perioada garanției. Ofertantul trebuie să prezinte listă cu modelele respective, altele fată de lista de echipamente medicale anexată la Caietul de Sarcini. 2. Funcționalitate tehnică 2 - Sistem de documentare bazat pe organe: • Cardiovascular • Respirator (Pulmonar) • Neuro • Nefrologie • Gastroenterologie • Microbiologie Se punctează daca soluția ofertată, in plus fata de cerințele menționate anterior, oferă posibilitatea filtrării datelor medicale ale pacientului bazate pe organe, în funcție de cele 6 categorii principale: • Cardiovascular • Respirator (Pulmonar) • Neuro • Nefrologie • Gastroenterologie • Microbiologie 3. Funcționalitate tehnică 3 - Sistemul de clasificare Clavien-Dindo postoperatorie Clasificarea Clavien – Dindo (CDC) este un sistem standardizat pentru înregistrarea complicațiilor chirurgicale. Caracteristica majoră a sistemului CDC este că severitatea unei complicații este gradată pe baza tipului de terapie necesară pentru tratarea complicației. Se punctează daca soluția informatică ofertată va conține și sistemul standardizat pentru înregistrarea complicațiilor chirurgicale Clavien – Dindo (CDC). Acesta conține multiple seturi de condiții și evenimente recunoscute la nivel mondial și puse în practică din ce în ce mai mult de către medicii din secțiile de terapie intensivă. In urma îndeplinirii acestor seturi de condiții și evenimente, sistemul notifică doctorii asupra gravității stării pacientului, pe care o ierarhizează pe grade (I-V), astfel încât sa se aplice protocoalele aferente acestora. 4. Funcționalitate tehnică 4 - Instrument de inteligență artificială pentru premedicație și preoperator, bazat pe ghidurile emise de Societatea Europeană de Anestezie și Terapie Intensiva (ESAIC - European Society of Anaesthesiology and Intensive Care. Se punctează daca soluția ofertata, in plus fata de cerințele menționate anterior, oferă un sistem de inteligenta artificiala, care are la baza ghidurile de bună practică medicală elaborate de ESAIC, fost ESA, in care sunt incluse atât evaluarea preoperatorie (inclusiv administrarea de premedicație în sala de operație) a pacienților care vor fi supuși unei intervenții chirurgicale, cât și recomandări de ghid asupra conduitei intraoperatorii și postoperatorii. Cu aceste ghiduri actualizate continuu și cu un sistem de inteligență artificială care devine din ce în ce mai performant pe măsură ce sistemul acumulează date medicale de la pacienți și care emite atenționări la orice greșeala sau abatere de la aceste ghiduri, se pot evita erorile umane, se pot salva vieți și se poate economisi timp prețios pentru viețile omenești. Modalitate de calcul: Ptotal = Pfinanciar + Ptehnic ”Punctajul financiar” Acest punctaj se calculează după următorul algoritm : a) Pentru cel mai scazut dintre preţurile ofertelor conforme (Pretminim), se acordă 60 puncte; b) Pentru un alt preţ (Pretoferta) decât cel prevazut la punctul a), punctajul se acordă astfel : Pfinanciar = (Pretminim / Pretoferta) x 60 puncte Exemple de calcul: 1. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitățile tehnice 1, 2 si 4. Ptehnic = 30 puncte 2. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitățile tehnice 1 si 3. Ptehnic = 20 puncte 3. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitatea tehnică 3. Ptehnic = 10 puncte 4. Un ofertant demonstrează ca oferă în plus funcționalitatea tehnică 2 și funcționalitatea tehnică 3. Ptehnic = 10 puncte În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. tehnica

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

.