Lieferungen - 72888-2023

03/02/2023    S25

Magyarország-Baja: Villamos energia

2023/S 025-072888

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11028093203
Postai cím: Mártonszállási Út 81 2335/2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Derekas László
E-mail: igazgato@bajaviz.hu
Telefon: +36 79426991
Fax: +36 79998606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bajaviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2023-2025 (DBR)

Hivatkozási szám: EKR001483862022
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dinamikus Beszerzési Rendszer felállítása a BAJAVÍZ Kft. villamos energia igényének kielégítésére 2023-2025. évekre, teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 336 055 134.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzés fixdíjas konstrukcióban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Baja, Ajánatkérő a műszaki leírásban megjelölt fogyasztási helyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen Dinamikus Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: DBR) 1. részében Ajánlatkérő célja villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében, fix díjas konstrukcióban, a 2023.01.01. - 2025.12.31. időszakra vonatkozóan.

A DBR teljes, 36 hónapos időtartama alatt a tervezett beszerzések teljes becsült mennyisége: 21 219 711 kWh. Az egyes ajánlattételi eljárások tervezett legkisebb mennyisége 600 000 kWh, maximuma 7 500 000 kWh.

A fogyasztási helyek tervezett listáját, azok becsült éves fogyasztási adatait, valamint az alkalmazni kívánt szerződéses feltételek összefoglalóját tájékoztató jelleggel a jelen részvételi felhíváshoz készített közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárások pontos szerződéses és műszaki feltételrendszerét, valamint a beszerezni kívánt villamos energia pontos mennyiségét az ajánlattételi felhívásokhoz készített közbeszerzési dokumentumokban fogja meghatározni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Villamos energia beszerzés indexált konstrukcióban

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Baja, Ajánatkérő a műszaki leírásban megjelölt fogyasztási helyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen Dinamikus Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: DBR) 2. részében Ajánlatkérő célja villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében, indexált konstrukcióban, a 2023.01.01. - 2025.12.31. időszakra vonatkozóan.

A DBR teljes, 36 hónapos időtartama alatt a tervezett beszerzések teljes becsült mennyisége: 21 219 711 kWh. Az egyes ajánlattételi eljárások tervezett legkisebb mennyisége 600 000 kWh, maximuma 7 500 000 kWh.

A fogyasztási helyek tervezett listáját, azok becsült éves fogyasztási adatait, valamint az alkalmazni kívánt szerződéses feltételek összefoglalóját tájékoztató jelleggel a jelen részvételi felhíváshoz készített közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az egyedi ajánlattételi eljárások pontos szerződéses és műszaki feltételrendszerét, valamint a beszerezni kívánt villamos energia pontos mennyiségét az ajánlattételi felhívásokhoz készített közbeszerzési dokumentumokban fogja meghatározni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 199-566936
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Villamos energia beszerzése 2023. I. negyedév

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: energiakozbeszerzes@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Internetcím: http://www.mvm.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 286 823 704.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 336 055 134.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

folyószámlakezelés

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A DBR alapján 2022. IV. negyedévében egy ajánlattételi eljárás került lefolytatásra, melyben az V. szakaszban megjelölt ajánlattevő nyújtott be egyedül ajánlatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2023