Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 72914-2023

03/02/2023    S25

România-București: Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

2023/S 025-072914

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Număr naţional de înregistrare: 4433953
Adresă: Strada: fabrica de chibrituri , nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 75540
Țară: România
Persoană de contact: Aurelia Negru
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 213126279
Fax: +40 213126279
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sector5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București”

Număr de referinţă: 4433953/2019/24
II.1.2)Cod CPV principal
77310000 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire. Valoarea estimata fara TVA: 952.638.435,00 lei. Interval valoric: 30.225.493,93 lei (valoare minima estimata a celui mai mic contract subsecvent) - 952.638.435,00 lei (valoare estimata a celui mai mare acord cadru)

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor - 15 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 888 950 808.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 888 950 808.60 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34928400 Mobilier urban
44400000 Diverse produse fabricate şi articole conexe
45111291 Lucrări de amenajare a terenului
45112700 Lucrări de arhitectură peisagistică
71421000 Servicii de amenajare peisagistică
77320000 Servicii de întreţinere a terenurilor de sport
77340000 Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
90600000 Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Expert peisagist / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Inginer silvicultură sau horticultură / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Expert Inginer coordonator / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 214-525744
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 212 BIS/85737
Titlu:

Contract subsecvent nr. 8 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activitățil... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 17 176 378.88 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 17 176 378.88 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 97/61732
Titlu:

Contract subsecvent nr. 5 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activitățil... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 17 580 432.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 17 580 432.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25/139338
Titlu:

Contract subsecvent nr. 14 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, perioada 01.03.2022-31.05.2022.

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/02/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 21 944 708.10 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 21 944 708.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 210 BIS/85744
Titlu:

Contract subsecvent nr. 9 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activitățil... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 713 919.68 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 713 919.68 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: Contract nr. 104/179979
Titlu:

Contract subsecvent nr. 16, ”Salubrizare, intretinere si reparatii mobilier urban aferente spatiilor verzi apartinand Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti” in perioada 01.06.2022-30.09.2022,

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAKSAN TECHNO GRUP
Număr naţional de înregistrare: 35706670
Adresă: Strada Austrului, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024074
Țară: România
E-mail: maksan.technogrup@gmail.com
Telefon: +40 213372371
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21802015
Adresă: Strada Judetului, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023975
Țară: România
E-mail: smartconstruct13@gmail.com
Telefon: +40 728941904
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 22 105 703.97 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 22 105 703.97 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 105/179976
Titlu:

Contract subsecvent nr. 17, ”Reamenajare Calea Rahovei x Vasile Croitoru, Margeanului continuare ( str. Barca- Petre Ispirescu), Loc Joaca Ing. Teodoru Dumitru, Parc Cegan - Frunte Lata, Loc Joaca Tunsu Petre, Loc Joaca Toporasi Mare, Loc Joaca Urdareanu nr.4, bl P23, Gradina publica Elefterie, George Cosbuc x Viilor, Gradina publica Constantin Manescu, Rond Sos. ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAKSAN TECHNO GRUP
Număr naţional de înregistrare: 35706670
Adresă: Strada Austrului, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024074
Țară: România
E-mail: maksan.technogrup@gmail.com
Telefon: +40 213372371
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21802015
Adresă: Strada Judetului, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023975
Țară: România
E-mail: smartconstruct13@gmail.com
Telefon: +40 728941904
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 141 668.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 10 141 668.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 220320
Titlu:

Contract subsecvent nr. 18 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, în perioada convenită 01.10.2022-31.12.2022

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/09/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAKSAN TECHNO GRUP
Număr naţional de înregistrare: 35706670
Adresă: Strada Austrului, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024074
Țară: România
E-mail: maksan.technogrup@gmail.com
Telefon: +40 213372371
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21802015
Adresă: Strada Judetului, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023975
Țară: România
E-mail: smartconstruct13@gmail.com
Telefon: +40 728941904
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 17 264 786.52 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 17 264 786.52 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 310/251878
Titlu:

Contract subsecvent nr. 19 - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti - Reamenajare Sos. Salaj Promenada, Amenajare Cartojani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAKSAN TECHNO GRUP
Număr naţional de înregistrare: 35706670
Adresă: Strada Austrului, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024074
Țară: România
E-mail: maksan.technogrup@gmail.com
Telefon: +40 213372371
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21802015
Adresă: Strada Judetului, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023975
Țară: România
E-mail: smartconstruct13@gmail.com
Telefon: +40 728941904
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 224 570.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 224 570.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 40/149683
Titlu:

Contract Subsecvent nr.15,” Reamenajare locuri de joaca pentru urmatoarele locatii: Loc de joaca Str.Nasaud x Str.Vistierilor; Loc de joaca Str.Gh.Donici; Loc de joaca Str.Aleea Costinesti; Loc de joaca Str.Serg.Major Topliceanu Vasile; Loc de joaca Sos Salaj Promenada; Parc Dunavat; Loc de joaca Str.Cartojani; Loc de joaca Cap.Ivan Anghelache; Loc de joaca Str.Bar... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAKSAN TECHNO GRUP
Număr naţional de înregistrare: 35706670
Adresă: Strada Austrului, Nr. 58, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024074
Țară: România
E-mail: maksan.technogrup@gmail.com
Telefon: +40 213372371
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SMART ENERGY BUSINESS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21802015
Adresă: Strada Judetului, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023975
Țară: România
E-mail: smartconstruct13@gmail.com
Telefon: +40 728941904
Fax: +40 213372371
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 807 941.52 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 807 941.52 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1/110217
Titlu:

Contract subsecvent nr. 12 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activități... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 318 106.78 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 318 106.78 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 125 BIS/68802
Titlu:

Contract subsecvent - Servicii de reamenajare și modernizarea spațiului domeniului public aparținând domeniului public din str. Arbanasi.

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 868 066.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 868 066.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 161/77813
Titlu:

Contract subsecvent nr. 6 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activitățil... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 778 814.04 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 778 814.04 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 313/105601
Titlu:

Contract subsecvent nr. 10 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activități... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 645 189.06 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 645 189.06 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 8/123928
Titlu:

Contract subsecvent nr. 13 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activități... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 167 214.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 167 214.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 96/61578
Titlu:

Contract subsecvent nr. 4, Servicii de intretinere , amenajarea si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Buucresti

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 675 310.30 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 675 310.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44913
Titlu:

Contract SUBSECVENT 1 privind ”Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 30 225 493.93 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 30 202 405.02 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 32214
Titlu:

Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 952 638 435.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 888 950 808.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 888 950 808.60 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 78793
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 privind ”Servicii de intreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținînd domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului București”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 571 583 061.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 59 980 646.19 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 51697
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 privind ” Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 571 583 061.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 10 996 305.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 332/117035
Titlu:

Contract subsecvent nr. 11 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activități... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/11/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 569 558.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 569 558.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 162/77815
Titlu:

Contract subsecvent nr. 7 - Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în servicii si/sau lucrari amenajare, întreținere, modernizare a domeniului public și privat, produse necesare îndeplinirii și finalizării activitățil... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Număr naţional de înregistrare: 3800494558
Adresă: Strada Acibadem Mah. Çeçen Sok., Nr. 27/1
Localitate: ISTANBUL
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: mustafa.toprak@estacons.com
Telefon: +90 5543876511
Adresă internet: www.estacons.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 646 646.69 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 10 646 646.69 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de eval a ofert se va desf după următ reguli:Pt vizual doc de atrib încarcate în SEAP, op ec trb sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic.Reguli de comunic și transm a datelor: sol de clarif ref la prez doc de atrib se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, iar rasp la acestea vor fi publicate în SEAP. Pentru transm sol de clarif privind doc de atrib, op ec se vor înregistra în SEAP ca op ec conf prev art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite sol avand în vedere termenele de răspuns ale aut ctr prev la art.160-161 din Lg nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pt comunic ulterioare dep ofert: comisia de eval va transm sol de clarif în legatura cu oferta prin utiliz facilităților teh disp în SEAP. Comisia de eval va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiz.Comisia de eval va analiza și verifica fiecare ofertă dpdv al elem teh prop, iar ulterior dpdv al aspectelor fin pe care le implică.Op ec vor transmite răsp la clarificari și eventualele doc sol pe parcursul evaluării ofert prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semn electr, conf Lg nr. 455/2001.Op ec vor respecta modelul de acord-cadru și ctr subsecv–formulare anexate.Ofert va prez form de acord cadrul și ctr subsecv propus, semnat si stampilat de ofert, insotit de eventuale prop de modif a clauzelor ctr specifice, prop care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru aut ctr. Aut ctr inf fiecare ofert cu priv la deciziile luate în ceea ce priv rez proc, respectiv atrib/încheierea ctr de achiz pub, inclusiv cu priv la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui ctr, ori de a relua proc de atrib, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură teh sau alte avantaje care rezultă din modul de îndepl a ctr de către op ec în vederea departajării ofert, aut ctr va sol depunerea unor noi prop fin îmbunatățite iar op ec vor transm răsp lor în plic închis (până la crearea facilității teh de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care ctr va fi atribuit ofert care a prez prețul cel mai scăzut.Avand in vedere recom viceprim–ministrului, exprimate in adresa nr. 25074/19.02.2019, Primăria Sect 5 introduce urmat clauza suspens, cond de cauze independente de vointa sa: Proc de atrib a ctr de achiz pub este initiata sub incidenţa prez clauze suspens, in sensul ca incheierea acordului – cadru/ctr de achiz publica subsecv este cond de alocarea creditelor bug cu aceasta destinatie, semnarea acordului-cadru facandu-se cu respectarea dispoz ref la angajarea chelt din bug care intra sub incidenţa legisl privind fin pub.Aut ctr preciz ca va incheia acordul–cadru si ctr subsecv cu ofert declarat castigator numai in masura in care fond nec achiz vor fi asig prin alocarea creditelor bug cu aceasta destinatie. In cazul in care, creditele bugetare nu vor fi alocate, aut ctr, dupa primirea notif cu priv la neacordarea Finantarii (sumelor/cotelor defalcate de la bugetul de stat), isi rezerva dreptul de a anula proc de atrib, in cond in care nu exista o alta sursa de fin, in conf cu prev art. 212 al.(1) lit.c) din Lg 98/2016, fiind imposibila incheierea acordului–cadru/ctr de achiz pub subsecv.Ofert din cadrul acestei proc inteleg si sunt de acord ca aut ctr nu nu poate fi consid rasp pt vreun prejudiciu in cazul anularii proc de atrib,indiferent de natura prejudiciului si indiferent daca aut ctr a fost notif asupra existentei acestuia.Ofert din cadrul acestei proc accepta utilizarea cond speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in sit descrisa.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primaria sector 5, Directia Juridica
Adresă: str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5
Localitate: Buceava-Soimus
Cod poștal: 75540
Țară: România
E-mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 3126279
Fax: +40 3126279
Adresă internet: www.sector5.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023