Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72922-2023

03/02/2023    S25

Polen-Bielsko-Biała: Laborreagenzien

2023/S 025-072922

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Postanschrift: ul. Sobieskiego 83
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zdzisława Wojtyła-Kuszewska
E-Mail: przetargi@szpitalpediatryczny.pl
Telefon: +48 338284047
Fax: +48 338151630
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalpediatryczny.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://szpitalpediatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I DROBNEGO JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DLA POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

Referenznummer der Bekanntmachung: SP.TZP.250.PN.17.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, wraz z dzierżawą aparatów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia określonym w Załączniku nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowym) do SWZ. W przedmiotowym postępowaniu w odniesieniu do wskazanych w Załączniku nr 2 do SWZ pakietów, Zamawiający oczekuje zawarcia umów dzierżawy i użyczenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 063 520.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 2 - Biochemia i dostawa części zużywalnych do analizatora Konelab 30 ISE PRIME materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Biochemia i dostawa części zużywalnych do analizatora Konelab 30 ISE PRIME materiały eksploatacyjne

wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego kompatybilnego odczynikowo z posiadanym - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

pakiet 3 - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 4 - Odczynniki – płynne, gotowe do użycia oraz barwniki chemiczne

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki – płynne, gotowe do użycia oraz barwniki chemiczne - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 10 - Krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne oraz podłoża do oznaczania lekowrażliwości

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne oraz podłoża do oznaczania lekowrażliwości - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 13 - Podłoża do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu do ich hodowli

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podłoża do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu do ich hodowli - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 14 - Odczynniki i asortyment do analizatora parametrów krytycznych wraz z jego dzierżawą

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki i asortyment do analizatora parametrów krytycznych wraz z jego dzierżawą - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: TERMIN DOSTAWY / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 15 - Odczynniki do morfologii krwi wraz z dzierżawą aparatu

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki do morfologii krwi wraz z dzierżawą aparatu - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 16 - Panele alergologiczne z dzierżawą aparatu do odczytu testów

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Panele alergologiczne z dzierżawą aparatu do odczytu testów - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 17 - Odczynniki do serologii grup krwi metodą kolumnowo-żelową wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki do serologii grup krwi metodą kolumnowo-żelową wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy cito / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: badania BTA / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: badania grupy dorosłego / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 65
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET NR 18 - IMMUNOCHEMIA Z DZIERŻAWĄ APARATU

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

IMMUNOCHEMIA Z DZIERŻAWĄ APARATU - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 20- Panel alergologiczny molekularny-Roztocza z użyczeniem skanera do odczytu testów

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Panel alergologiczny molekularny-Roztocza z użyczeniem skanera do odczytu testów - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 21 - Szybkie testy diagnostyczne do wykrywania Salmonelli w kale

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szybkie testy diagnostyczne do wykrywania Salmonelli w kale - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 22- Odczynniki i asortyment do analizatora ABL 90 FLEX PLUS producent – RADIOMETER MEDICAL ApS

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki i asortyment do analizatora ABL 90 FLEX PLUS producent – RADIOMETER MEDICAL ApS - opisany szczegółowo w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 215-616674
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 2 - Biochemia i dostawa części zużywalnych do analizatora Konelab 30 ISE PRIME materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 3 - Koagulologia z dzierżawą automatycznego aparatu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: "BIOKSEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 871242846
Postanschrift: ul. KALIOWA nr 3
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 444.24 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 266.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 4 - Odczynniki – płynne, gotowe do użycia oraz barwniki chemiczne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KOLASA SPÓŁKA JAWNA
Nationale Identifikationsnummer: 004272327
Postanschrift: ul. TARGOWA nr 55
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 90-323
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 416.13 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 360.62 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 10 - Krążki do oznaczania lekowrażliwości, krążki diagnostyczne oraz podłoża do oznaczania lekowrażliwości

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 13 - Podłoża do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu do ich hodowli

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 011697403
Postanschrift: ul. Osmańska, nr 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-823
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 41 380.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 777.07 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 14 - Odczynniki i asortyment do analizatora parametrów krytycznych wraz z jego dzierżawą

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RADIOMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 015543565
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie nr 181 A
Ort: WARSZAWA
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-222
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 64 314.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 73 006.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 15 - Odczynniki do morfologii krwi wraz z dzierżawą aparatu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: "ALPHA DIAGNOSTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 002016130
Postanschrift: ul. Taśmowa nr 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-677
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 32 363.89 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 769.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 16 - Panele alergologiczne z dzierżawą aparatu do odczytu testów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: "EUROIMMUN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 932230081
Postanschrift: ul. Widna, nr 2A
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 50-543
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 71 847.05 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 86 892.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 17 - Odczynniki do serologii grup krwi metodą kolumnowo-żelową wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DIAHEM AG, DIAGNOSTIC PRODUCTS
Postanschrift: Schlosserstrasse 4
Ort: Bülach
NUTS-Code: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Postleitzahl: CH-8180
Land: Schweiz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 32 091.18 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 213.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET NR 18 - IMMUNOCHEMIA Z DZIERŻAWĄ APARATU

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 016755430
Postanschrift: ul. Bobrowiecka 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-728
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 391 210.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 384 757.28 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 20- Panel alergologiczny molekularny-Roztocza z użyczeniem skanera do odczytu testów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EMMA MDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 365858177
Postanschrift: ul. Nałęczowska nr 14
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 20 - 701
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 700.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 188.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 21 - Szybkie testy diagnostyczne do wykrywania Salmonelli w kale

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: 22
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET nr 22- Odczynniki i asortyment do analizatora ABL 90 FLEX PLUS producent – RADIOMETER MEDICAL ApS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RADIOMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 015543565
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie nr 181 A
Ort: WARSZAWA
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-222
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 52 960.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 62 488.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu stawia wymóg złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych dla każdego pakietu w załączniku nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

2) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile zgodnie z pkt 1 wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył bądź złożone środki dowodowe są niekompletne. (art.107 ust.2 ustawy Pzp).

Wyjątek stanowią ulotki informacyjne wszystkich kart wymagane do Pakietu nr 17 - dokumenty wymagane są w języku polskim - dokumenty stanowią podstawę oceny oferty według zastosowanego kryterium, Dokumenty o których mowa stanowią przedmiotowy środek dowodowy służący potwierdzeniu zgodności

z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ i tym samym stanowią dokumenty postępowania, który nie podlegają uzupełnieniu, w przypadku niezłożenia lub złożenia w sposób wadliwy. Brak tych dokumentów uniemożliwi Zamawiającemu ocenę oferty Wykonawcy, co spowoduje konieczność jej odrzucenia. (art.107 ust.3 ustawy Pzp).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-675
Land: Polen
E-Mail: odwolania@usp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-675
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023