Lieferungen - 72926-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Osobní vozidla

2023/S 025-072926

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 003-004951)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Generální ředitelství cel
Národní identifikační číslo: 71214011
Poštovní adresa: Budějovická 1387/7
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
E-mail: verejnezakazky@cs.mfcr.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.celnisprava.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/GRC

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

SMV S03 4 OD 5001/2022

II.1.2)Hlavní kód CPV
34110000 Osobní vozidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových vozidel jedné tovární značky v provedení karoserie sedan.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 003-004951

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/03/2023
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/03/2023
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: