Dienstleistungen - 72930-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Stockholm: Fönsterputsning

2023/S 025-072930

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Riksdagsförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 202100-2627
Postadress: Sveriges riksdag
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 100 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Heli Thomé
E-post: heli.thome@riksdagen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.riksdagen.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fönsterputstjänster

Referensnummer: 1777-2021/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911300 Fönsterputsning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med denna upphandling är att ingå ett avtal (tjänstekontrakt) med en leverantör som täcker Riksdagsförvaltningens behov av årlig fönsterputs. Anknytande tjänster kan beställas som optioner.

Upphandlingen genomförs som en säkerhetsskyddad upphandling. Säkerhetsskyddsavtal (nivå 3) tecknas med vinnande leverantören.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 200 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet med denna upphandling är att ingå ett avtal (tjänstekontrakt) med en leverantör som täcker Riksdagsförvaltningens behov av årlig fönsterputs. Anknytande tjänster kan beställas som optioner.

Upphandlingen genomförs som en säkerhetsskyddad upphandling. Säkerhetsskyddsavtal (nivå 3) tecknas med vinnande leverantören.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Mervärde för bör-kravet auktoriserat serviceföretag / Viktning: 200 000 kr
Pris - Viktning: anbudssumma
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Utöver den årliga fönsterputsen kan RDF ha behov av anknytande tjänster, som optioner. Det kan

vara t ex tillkommande fönsterputs, rengöring av belysningsarmatur på hög höjd eller liknande

arbeten som har en naturlig koppling till uppdraget.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 155-442722
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/10/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tomina AB
Nationellt registreringsnummer: 556336-0071
Postadress: Box 9004
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10271
Land: Sverige
E-post: tomas@tomina.se
Internetadress: http://www.tomina.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 200 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023