Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72978-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Straßentransport/-beförderung

2023/S 025-072978

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 230-662409)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Středočeský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70891095
Postanschrift: Zborovská 81/11
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 15000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
E-Mail: zakazky@akfiala.cz
Telefon: +420 541211528
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.kr-stredocesky.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_index.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast D8 - Kolínsko

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména na území Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v závazném návrhu smlouvy/závazných návrzích smluv (podle toho, zda je přílohou zadávací dokumentace jedna, či více smluv).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 230-662409

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2.)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Tag: 22/02/2023
Ortszeit: 23:59
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Tag: 22/02/2023
Ortszeit: 23:59
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedené v IV.2.2) a IV.2.7). Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.