Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Dodávky - 72987-2021

12/02/2021    S30

Česko-Plzeň: Čistící prostředky

2021/S 030-072987

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 002-001750)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Husova 654/3
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 301 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
E-mail: Hana.Kvasnickova@lfp.cuni.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.lfp.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/dns_display_3.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DNS pro drogistické zboží 2017 až 2018

II.1.2)Hlavní kód CPV
39830000 Čistící prostředky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/02/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 002-001750

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání v měsících
Namísto:

48

Má být:

72

VII.2)Další dodatečné informace: