Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 72987-2021

12/02/2021    S30

Česko-Plzeň: Čistící prostředky

2021/S 030-072987

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 002-001750)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Husova 654/3
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 301 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková
E-mail: Hana.Kvasnickova@lfp.cuni.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.lfp.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/dns_display_3.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DNS pro drogistické zboží 2017 až 2018

II.1.2)Hlavní kód CPV
39830000 Čistící prostředky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/02/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 002-001750

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání v měsících
Namísto:

48

Má být:

72

VII.2)Další dodatečné informace: