Fournitures - 73017-2021

12/02/2021    S30

Tchéquie-Nový Jičín: Respirateurs médicaux

2021/S 030-073017

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 013-027147)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Numéro national d'identification: 25886207
Adresse postale: Purkyňova 2138/16
Ville: Nový Jičín
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 741 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. David Koribský, MBAce
Courriel: tibor.durik@agel.cz
Téléphone: +420 556773530
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
Adresse du profil d’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNemocniceNovyJicin

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

6 ks plicní ventilátor

Numéro de référence: 1589-2/VZ-2021
II.1.2)Code CPV principal
33157400 Respirateurs médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 6 ks požadovaných zdravotnických prostředků.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
08/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 013-027147

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 15/02/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 11/03/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 15/02/2021
Heure locale: 10:01
Lire:
Date: 11/03/2021
Heure locale: 10:01
VII.2)Autres informations complémentaires: