Roboty budowlane - 730466-2022

Submission deadline has been amended by:  329481-2023
TITytułPolska-Lublin: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia730466-2022
PDData publikacji28/12/2022
OJNumer wydania Dz.U. S250
TWMiejscowość nabywcyLUBLIN
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany23/12/2022
DTTermin składania ofert06/06/2023
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45340000 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
71510000 - Usługi badania terenu
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71330000 - Różne usługi inżynieryjne
71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71350000 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL81
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE