Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73051-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Sarkad: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2023/S 025-073051

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye
Nationale Identifikationsnummer: 15347134204
Postanschrift: Kossuth Utca 25
Ort: Sarkad
NUTS-Code: HU332 Békés
Postleitzahl: 5720
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Juhász Imréné
E-Mail: kozetkeztetes@sarkad.hu
Telefon: +36 66375249
Fax: +36 66271099
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sarkadkonyha.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000108652023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000108652023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Közétkeztetés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Élelmiszerek beszerzése 2023. 9 hónapra

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000108652023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása 2023. évben, 9 hónapra az alábbiak szerint:

1. rész: Húskészítmények 4 900 kg, 55 tétel

2. rész: Tej, tejtermékek 27 300 liter, 2 930 kg, 51 270 db, 86 tétel

3. rész: Fűszerek, vegyes élelmiszerek 18 200 kg, 22 800 db, 133 tétel

Részletes leírás, specifikáció a dokumentumban található.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 57 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Húskészítmények

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000 Tierische Erzeugnisse, Fleisch und Fleischerzeugnisse
15131700 Fleischzubereitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU332 Békés
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_5720_Sarkad_Kossuth_utca_25.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Teljes mennyiség: Húskészítmények: 4 900 kg, 55 tétel.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el.

A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom, összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen (vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv, összetételt bizonyító leírás, árucímke.

Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek) a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.

Szállítási feltételek:

A szállítás időpontjában a termék a gyártó által meghatározott fogyaszthatósági idő minimum 2/3 részével kell rendelkezzen.

A Húskészítmények szállítása heti 5 alkalommal (hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek), a megrendelt mennyiségben történik Ajánlatkérő címére 5.00 - 6.00 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.

Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 500 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség + 20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek szerint.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kötelező ártartás: 6 hónap. Az ajánlati ár ez alatt az időtartam alatt kötött, nem módosítható. Az egységárak változtatására leghamarabb a kötelező ártartás leteltét követően 1 alkalommal jogosult Ajánlattevő. Az áremelés mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző 6 hónap időszakra vonatkozóan közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékét.

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tej, tejtermékek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000 Molkereierzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU332 Békés
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_5720_Sarkad_Kossuth_utca_25.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Teljes mennyiség: Tej, tejtermékek: 27 300 liter, 2 930 kg, 51 270 db, 86 tétel.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el.

A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom, összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen (vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv, összetételt bizonyító leírás, árucímke.

Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek) a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.

Szállítási feltételek:

A szállítás időpontjában a termék a gyártó által meghatározott fogyaszthatósági idő minimum 2/3 részével kell rendelkezzen.

A Tej, tejtermékek szállítása hétfő - kedd - szerda - csütörtök - péntek a megrendelt mennyiségben, történik Ajánlatkérő címére 5.00 - 5.15 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.

Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.

Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség + 20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek szerint.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kötelező ártartás: 6 hónap. Az ajánlati ár ez alatt az időtartam alatt kötött, nem módosítható. Az egységárak változtatására leghamarabb a kötelező ártartás leteltét követően 1 alkalommal jogosult Ajánlattevő. Az áremelés mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző 6 hónap időszakra vonatkozóan közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékét.

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fűszerek, vegyes élelmiszerek

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15800000 Diverse Nahrungsmittel
15870000 Würzmittel
15890000 Verschiedene Lebensmittel und Trockenerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU332 Békés
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_5720_Sarkad_Kossuth_utca_25.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Teljes mennyiség: Fűszerek, vegyes élelmiszerek: 18 200 kg, 22 800 db, 133 tétel.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el.

A szállítás körülményeinek és a szállítóeszköznek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a 852/2004. EK rendeletben, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

Minden termék vonatkozásában Ajánlattevőnek ajánlatában írásban, táblázatos formában ismertetnie kell a megajánlott termékek 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdésben a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelő összetevőit.

A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

A megjelölt márkanevű termék helyett azzal mindenben (kiszerelés, energiatartalom, tápanyagtartalom, összetétel, forma stb.) egyenértékű termék ajánlható. Ilyen esetben, az árajánlat táblázatban egyértelműen (vastag betűvel kell jelezni!) utalni kell erre a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat és igazolásokat (termékspecifikáció, gyártmánylap), mely alapján eldönthető, hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

Ebben nem csak a megajánlott termékre, hanem a kért termékre vonatkozó adatokat is meg kell adni „objektív bizonyítékkal” alátámasztva. Objektív bizonyítéknak minősül pl. a gyártói terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv, összetételt bizonyító leírás, árucímke.

Ha az ajánlatkérő az ilyen úton (vagy egyéb forrásból) tudomására jutott információk alapján arra a következtetésre jut, hogy az egyenértékűség nem áll fenn, úgy annak a terméknek (és így ezáltal annak a résznek) a tekintetében az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.

Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

Szállítási feltételek:

Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szállítási időpontban a termék a minőség megőrzési idő minimum 2/3 részével rendelkezzen!

A fűszerek, vegyes élelmiszerek szállítása heti két alkalommal, a megrendelés szerinti munkanapon, a megrendelt mennyiségben történik Ajánlatkérő címére reggel 7.00 - 10.00 óra közötti időben. A szükséges mennyiség megrendelése a szállítást megelőző nap 15.00 óráig írásban, email-en elküldve történik.

Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 500 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal, illetve megrendeléssel jogosult a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken a teljes mennyiség + 20 %-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt azonos feltételek szerint.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kötelező ártartás: 6 hónap. Az ajánlati ár ez alatt az időtartam alatt kötött, nem módosítható. Az egységárak változtatására leghamarabb a kötelező ártartás leteltét követően 1 alkalommal jogosult Ajánlattevő. Az áremelés mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző 6 hónap időszakra vonatkozóan közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékét.

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) és (9) bekezdésében foglaltakra.

Igazolási mód valamennyi rész tekintetében:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §- ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §- aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti §-okban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő nem kéri Ajánlattevőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtását, amelyet ugyanezen közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében Ajánlattevő már benyújtott. Ebben az esetben Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésében foglaltakra a dokumentációban kiadott nyilatkozat minta alkalmazásával.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód:

A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M/1. Valamennyi rész tekintetében: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját - év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.

M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: - az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó - ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó - HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát. Csatolni kell továbbá ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs).

M/3. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi általa megajánlott rész tekintetében azon igazolás és egyéb irat másolatát, hogy rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket teljesítő, így különösen a 852/2004. EK rendeletben-, valamint a 853/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő - az eljárás tárgyának szállítására alkalmas szállítóeszközzel, továbbá arról, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog. Az áru típusának megfelelő, szakhatóság által kiadott, a gépjármű élelmiszer szállítására vonatkozó alkalmasságát igazoló engedélyt/igazolást/ szakvéleményt kell benyújtani másolatban. Tulajdon esetén az arra alkalmas igazolást: forgalmi engedély másolatot, nem tulajdon esetén a használat jogcímét igazoló okiratot: bérleti szerződés, lízing szerződés, használati szerződés másolata. Ha ajánlattevő több - azonos előírással érintett - részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő járműt igazolni.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik:

M/1. Részajánlatonként az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített referenciával, ahol a referencia összes értéke nem érte el:

1. rész tekintetében: Húskészítmények szállítására vonatkozóan legalább a 3 600 kg-ot;

2. rész tekintetében: Tej, tejtermékek szállítására vonatkozóan legalább a 20 400 litert, 2 190 kg-ot és 38 400 db-ot;

3. rész tekintetében: Fűszerek, vegyes élelmiszerek szállítására vonatkozóan legalább a 13 600 kg-ot és 17 000 db-ot.

Az alkalmassági kritériumnak való megfelelés egy vagy több referenciával is teljesíthető. Több referencia esetén az azok közötti időbeli átfedés megengedett. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7)és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

- az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes - az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.

M/3. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában, amennyiben nem igazolja, hogy rendelkezik a megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a 853/2004 EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő szállítóeszközzel, és/vagy nem igazolja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog.

A feltételek teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (4)-(7) bekezdése is alkalmazandó.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások:

- a Magyar Élelmiszerkönyv irányelvére és előírásaira,

- a 36/2014. (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról,

- a 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatalegyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről,

- az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004. április 29.) az élelmiszer higiéniáról,

- az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról,

- a 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról.

- Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően.

A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése is alkalmazandó.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében rögzített, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást.

2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell a cégaláírási nyilatkozatot (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől); amennyiben a kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a meghatalmazást is;

3. Ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bek-re vonatkozóan. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.

4. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (pl. cégkivonat) elektronikus másolata. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)]

5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárást nem nyilvánítja eredménytelenné, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.

6. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. §-a szerint

7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.

8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai alkalmassági feltételeket (M/1., M/2. és M/3.alkalmassági feltételek) és azok igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 39. § (3) bek.]

10. Ajánlatkérő nem zárja ki, hogy ajánlattevő ajánlatába csatolva benyújtson a kizáró okok és az előírt alkalmassági

követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát -az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

12. A szerződéskötés feltétele, hogy az Ajánlattevő által szállított termékek feleljenek meg a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak, valamint a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre, és az azokban alkalmazott tároló edényekre vonatkozó 852/2004 /EK-rendelet és 853/2004/EK-rendelet követelményeinek. Erről Ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkoznia kell.

13. Minden rész vonatkozásában szerződéskötési feltétel, hogy Ajánlattevőnek vállalni kell, hogy a bírálati szakaszban - adott esetben, erre vonatkozó felszólítás esetén - a helyettesítő termékek megfelelősége (minősége) ellenőrzésére ingyenes mintaterméket nyújt be az Ajánlatkérőnek, a felszólítástól számított 2 munkanapon belül. Ennek elfogadásáról Ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkoznia kell. A benyújtott mintatermék minőségét a Bíráló Bizottság szemrevételezéssel, illetve próbafőzéssel vizsgálja Amennyiben a mintatermék nem felel meg az előírt műszaki (minőségi, kiszerelési, stb.) követelményeknek, abban az esetben az adott rész-ajánlat érvénytelen.

14. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

15. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek a 65. § (6)-(7) alapján is megfelelhet.

16. Szerződéskötés a 131. § (4) szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, ha őt Ajánlatkérő az összegezésben megjelölte.

17. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor a szerződés teljesítéséért az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban részletezett tartalmi előírások szerint (Kbt. 35. §). Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra.

18. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

19. A Kbt. 69.§ (6) szerinti esetekben Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevő mellett az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú Ajánlattevő felkérheti a részletes igazolások csatolására.

20. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

21. Az ajánlatban a megadott minta szerint nyilatkozni kell az esetleges egyenértékű (helyettesítő) termékekről és a megadott módon igazolni kell az egyenértékűséget. A helyettesítő termékekre vonatkozó nyilatkozat a műszaki ajánlat részét képezi, benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem ajánl helyettesítő terméket.

22. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációhoz mellékelt árazatlan mennyiségi kimutatást minden megajánlott rész esetében tételesen be kell árazni és az EKR-ben az ajánlathoz pdf és excel formátumban is csatolni kell!

23. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Dr. Puskás János FAKSZ, 5700 Gyula, Nagyváradi út 64. Tel.: +36 30/9584-115, e-mail: puskas.janos@kovite.hu, Lajstromszáma: 00294

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ban meghatározottak szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023