Lieferungen - 731687-2022

Submission deadline has been amended by:  88877-2023
28/12/2022    S250

Tschechien-Pardubice: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 250-731687

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s.
Nationale Identifikationsnummer: 27547086
Postanschrift: Náměstí Republiky 116
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 530 02
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 Vršovice
E-Mail: info@iora.cz
Telefon: +420 608377035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cucupardubice.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/centrum-uznavani-a-celozivotniho-uceni-pardubickeho-kraje-o-p-s
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/centrum-uznavani-a-celozivotniho-uceni-pardubickeho-kraje-o-p-s
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00034391
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka hardware a výukových pomůcek

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky a hardware vč. licencí a dodávka výukových pomůcek dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 740 061.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka hardware a výukových pomůcek - část I - Dodávka výpočetní techniky a hardware

Los-Nr.: I
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Hauptort der Ausführung:

Základní škola a mateřská škola Rybitví, okres Pardubice, Školní 143, 533 54 Rybitví

Základní škola Třemošnice, Internátní 217, 538 43 Třemošnice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části I veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky a hardware vč. licencí. Podrobná specifikace hardware vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze č. 1a zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění části I veřejné zakázky jsou rovněž i práce a služby související s dodáním předmětu plnění, které jsou podrobně specifikovány v rámci návrhu smlouvy a které spočívají zejména v

dopravě předmětu plnění do míst plnění,

instalaci předmětu plnění a uvedení jednotlivých kusů předmětu plnění do provozu v místech plnění vč. nastavení dodaných částí předmětu plnění v místech plnění vč. prokázání funkčnosti dodaných částí předmětu plnění,

zaškolení zadavatelem pověřených osob v oblasti obsluhy předmětu plnění po předání předmětu plnění zadavateli,

odvozu a ekologické likvidaci všech obalů a dalších materiálů, v nichž bude předmět plnění dodán, a to v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.3) Hlavní místo dodání nebo plnění

Místem plnění jsou dále též Masarykova Základní škola Polička, nábřeží Svobody 447, Polička 572 01 a Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim, Morašice 59, 538 02 Morašice

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka hardware a výukových pomůcek - část II - Dodávka výukových pomůcek

Los-Nr.: II
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162100 Lehrmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Hauptort der Ausführung:

Základní škola a mateřská škola Rybitví, okres Pardubice, Školní 143, 533 54 Rybitví

Základní škola Třemošnice, Internátní 217, 538 43 Třemošnice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části II veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek, jejichž podrobná specifikace vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze č. 1b zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění části II veřejné zakázky jsou rovněž i práce a služby související s dodáním předmětu plnění, které jsou podrobně specifikovány v rámci návrhu smlouvy a které spočívají zejména v

dopravě předmětu plnění do míst plnění,

odvozu a ekologické likvidaci všech obalů a dalších materiálů, v nichž bude předmět plnění dodán, a to v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.3) Hlavní místo dodání nebo plnění

Místem plnění jsou dále též Masarykova Základní škola Polička, nábřeží Svobody 447, Polička 572 01 a Základní škola a mateřská škola Morašice okres Chrudim, Morašice 59, 538 02 Morašice

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží ve vztahu k České republice

výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Zadavatel požaduje předložení živnostenského oprávnění pro Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů - velkoobchod a maloobchod NEBO zprostředkování obchodu a služeb.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/01/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/01/2023
Ortszeit: 11:05
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Lhůta pro podání nabídek je pro obě části veřejné zakázky shodná.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2022