В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 73190-2018

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Удостоверяване на SBAS
NDНомер на публикацията на обявлението73190-2018
PDДата на публикуване17/02/2018
OJНомер на броя на ОВ S34
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен07/02/2018
DTКраен срок за подаване25/04/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)38112100 - Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
73000000 - Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE10
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС