Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73230-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Mănăstirea Humorului: Abholung von Siedlungsabfällen

2023/S 025-073230

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA MANASTIREA HUMORULUI
Nationale Identifikationsnummer: 4535597
Postanschrift: Strada: Stefan cel Mare, nr. 142
Ort: Manastirea Humorului
NUTS-Code: RO215 Suceava
Postleitzahl: 727355
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): VIOREL CROITORU
E-Mail: manastirea_humorului@yahoo.com
Telefon: +40 230572765
Fax: +40 230572765
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.manastirea-humorului.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de colectare si transport a deseurilor de pe raza Comunei Manastirea Humorului, Judetul Suceava

Referenznummer der Bekanntmachung: 6660
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de achizitie publica: „Servicii de colectare si transport a deseurilor de pe raza Comunei Manastirea Humorului, Judetul Suceava”, presupune colectarea si transportul deşeurilor provenite de pe raza Comunei Manastirea Humorului, pentru satisfacerea nevoilor localnicilor comunei si a institutiilor publice comunale, in scopul colectarii si transportului acestora catre statia de depozitare, imbunatatind astfel, conditiile de viata ale populatiei si totodata conservarea si protectia mediului. Prestatorul de salubrizare va colecta deseurile fractie umeda si fractie uscata – din poarta – in – poarta, din recipiente sau prin ridicarea sacilor.

Pe raza Comunei Manastirea Humorului, se regasesc un numar de 3731 de locuitori si 9 instituţii de interes public.

Nota:

Zilele din saptamana in care se vor colecta deseurile fractie umeda si uscata, se vor stabili intre parti, la data semnarii contractului de servicii.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiIor suplimentare cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO215 Suceava
Hauptort der Ausführung:

LOCALITATEA: Manastirea Humorului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Salubrizarea unei localitati face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub controlul si conducerea autoritatii administratiei publice locale, in scopul salubrizarii localitatii.

Prin obiectivul „Servicii de colectare si transport a deseurilor de pe raza Comunei Manastirea Humorului, Judetul Suceava” se presupune colectarea si transportul deşeurilor municipale, cu excepţia celor cu regim special precum si depozitarea controlata a deseurilor.

UAT Comuna Manastirea Humorului are nevoie de achizitia acestui tip de serviciu deoarece este necesar pentru satisfacerea nevoilor localnicilor de pe teritoriul comunei, in scopul sortarii, colectarii, transportului si depozitarii deseurilor, imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei si totodata conservarea si protectia mediului.

Prestatorul va asigura serviciile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipal, inclusiv fractii colectate separat, precum si depozitarea acestora, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii.

Durata pentru care se deleaga gestiunea serviciului de salubrizare a Comunei Manastirea Humorului este de 3 ani, dar nu mai mult de data intrarii in operare a operatorului unic, desemnat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava.

Valoarea estimată este de 971.700,00 lei fără TVA, pentru:

a. Colectarea si transportul deșeurilor municipale, fracția UMEDĂ – 550,00 tone/an x 400 lei/tona=220.000 lei/an

b. Colectarea si transportul deșeurilor municipale, fracția USCATĂ – 48,60 tone/an x 1500 lei/tona=72.900 lei/an

c. Colectarea si transportul deșeurilor voluminoase – 50 tone/an x 400,00 lei/tona=20.000 lei/an

d. Colectarea si transportul DCD – 50 tone/anx 220,00 lei/tona=11.000 lei/an

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 228-656418
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: www.e-licitatie.ro.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de prestari servicii – Formularul nr. 10.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:

• departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici

• în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

In cazul in care propunerea tehnica si/sau propunerea financiara nu respecta prevederile documentatiei de atribuire, aceasta va fi declarata [neconforma].

Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator, in termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului –limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se va publica doar numele.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023