Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73247-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Dieselöl

2023/S 025-073247

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36022047
Postanschrift: Martinská 49
Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82105
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Lenka Okrucká Rybárová
E-Mail: lenka.okruckarybarova@svp.sk
Telefon: +421 6945151
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.svp.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Referenznummer der Bekanntmachung: CS SVP PR 2684/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet 2021 III.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134100 Dieselöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové olej

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 226-594893

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: Dodatok 41/2023-PR
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 787/2021-PR

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SLOVNAFT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322832
Postanschrift: Vlčie hrdlo 1
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82412
Land: Slowakei
E-Mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 208 278.61 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

čerpacie stanice uchádzača alebo čerpacie stanice jeho zmluvných partnerov

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup nasledovných tovarov a služieb na palivové karty:

bezolovnatý automobilový benzín s minimálnym oktánovým číslom 95, motorová nafta, kvapalina pre zníženie emisií

AdBlue (redukčné činidlo), nákup ostatného tovaru súvisiaceho s prevádzkou vozidla (tovar bežne predávaný na

čerpacích staniciach uchádzač alebo jeho zmluvných partnerov s výnimkou tabakových výrobkov, nápojov, potravín,

tlačovín a hračiek), nákup služieb umývania osobných motorových vozidiel; pričom umývací cyklus musí obsahovať

minimálne úkony a to aktívna pena, umývanie šampónom, umytie kolies, sušenie, nákup mýtnej jednotky, mýtneho a

nákup diaľničných známok.

Vzhľadom na funkcionalitu ISZU verejný obstarávateľ dopĺňa CPV kódy

30163100-0 - karty na čerpanie pohonných látok

34330000-9 - náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily

09211100-2 - motorové oleje

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 208 278.61 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SLOVNAFT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322832
Postanschrift: Vlčie hrdlo 1
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82412
Land: Slowakei
E-Mail: denisa.schwarzova@slovnaft.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatkom č. 2 sa bod 5.1.1, bod 5.1.2, bod 5.1.3, bod 6.1, body 6.5 až 6.7 Zmluvy menia a nahrádzajú sa novým

znením. Dodatkom č. 2 sa za bod 6.7 vkladajú nové body 6.8 až 6.10 Zmluvy. Dodatkom č. 2 sa pôvodný bod 6.8

prečíslováva na bod 6.11.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zvýšeniu zľavy z poskytovaných cien v súlade s princípom hospodárnosti pri zohľadnení

podporného aplikovania § 56 ods. 8 posledná veta zákona číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov. Uzatvorením dodatku súčasne došlo k zjednoteniu výšky zľavy poskytovanej spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

verejnému obstarávateľovi ako aj ostatným rezortným organizáciám Ministerstva životného prostredia Slovenskej

republiky na základe centrálneho verejného obstarávania vyhláseného ministerstvom. Zavedenie elektronickej fakturácie súvisí s elektronizáciou vnútorných procesov verejného obstarávateľa a s tým spojenou úsporou papiera, tonerov, času zamestnancov ako aj poštovných služieb.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 208 278.61 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 208 278.61 EUR