Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 732577-2022

29/12/2022    S251

Španija-Madrid: Večkratno okvirno naročilo v kaskadi za organizacijo javnih dogodkov v Španiji (zvišanje zgornje finančne meje)

2022/S 251-732577

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za komuniciranje (COMM), Predstavništvo v Španiji – Madrid, COMM.DGA1.C.MD
Poštni naslov: Paseo de la Castellana, 46
Kraj: Madrid
Šifra NUTS: ES300 Madrid
Poštna številka: 28046
Država: Španija
E-naslov: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Večkratno okvirno naročilo v kaskadi za organizacijo javnih dogodkov v Španiji (zvišanje zgornje finančne meje)

Referenčna številka dokumenta: COMM/MAD/2022/NP/0836
II.1.2)Glavna koda CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Podpora Predstavništvu Evropske komisije v Španiji pri organizaciji javnih dogodkov. Zvišanje najvišjega zneska naročila za 50 % (1 200 000 EUR) do skupne vrednosti 3 600 000 EUR.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 3 600 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79952000 Storitve, povezane z dogodki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ES300 Madrid
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Paseo de la Castellana 46, 28046, Madrid, ŠPANIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Večkratno okvirno naročilo v kaskadi za organizacijo javnih dogodkov v Španiji (zvišanje zgornje finančne meje).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost / Ponder: 60
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive
Razlaga:

1. Ali sta predmet in obseg skladna z ustreznim sklepom o financiranju?

Člen 1.7 tehničnih specifikacij (Priloga I k ponudbi) dopušča možnost zvišanja zneska za 50 % zgornje finančne meje prvotnega okvirnega naročila.

Naročnik lahko v 3 letih po podpisu okvirnih pogodb, sklenjenih v okviru tega razpisnega postopka, uporabi postopek s pogajanji v skladu s točko 11.1(e) Priloge 1 k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, da bi naročil nove storitve z vrednostjo, ki ne presega 50 % mejne vrednosti prvotnega okvirnega naročila. Te storitve bodo zajemale ponovitev podobnih storitev, kot jih izvajajo izvajalci.

Predstavništvo Evropske komisije v Španiji namerava najvišji znesek naročila zvišati na 3 600 000 EUR.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 133-325757
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: COMM/MAD/2019/OP/0006
Naslov:

Večkratno okvirno naročilo v kaskadi za organizacijo javnih dogodkov v Španiji (zvišanje zgornje finančne meje)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
20/12/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Esatur XXI (1st contractor in cascade)
Kraj: Alicante
Šifra NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Država: Španija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 400 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3 600 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Burson Cohn & Wolfe (drugi izvajalec v kaskadi)

Madrid, Španija

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/12/2022