Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73297-2023

03/02/2023    S25

Polen-Breslau: Anästhetika

2023/S 025-073297

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 006-013468)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Postanschrift: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54-049
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-Mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Telefon: +48 713064419
Fax: +48 713064867
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy produktów leczniczych różnych

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ/926/104/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33661100 Anästhetika
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych różnych według poniższych części: Zadanie 1 - Zadanie 41. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ww. części został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2 do SWZ) oraz we wzorach umów (załącznik nr 3 - Wzór umowy I i załącznik nr 3a do SWZ – Wzór umowy II Dzierżawa) stanowiących integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 9 do SWZ). Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SWZ. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji wynosi 8 315 122,83 PLN. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględnieniem prawa opcji.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 006-013468

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 08/06/2023
muss es heißen:
Tag: 19/06/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: