Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73307-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Spritzkabinen

2023/S 025-073307

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: RO 434670
Postanschrift: Strada: Maniu Iuliu, nr. 220
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061126
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marilena Corina Balauru
E-Mail: balauru.corina@incas.ro
Telefon: +40 214340083/0746100506
Fax: +40 0214340082
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.incas.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162148
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: institut de cercetare
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: cercetare-dezvoltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)

Referenznummer der Bekanntmachung: 434670_2023_02
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39236000 Spritzkabinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Mentionăm că achizitia active corporale „Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)” este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation conform specificatiilor si cerintelor acestuia.

Achizitia active corporale Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3) include urmatoarele (fara alte costuri suplimentare pentru AC): incinta realizata din pereti sandwich cu izolatie (din vata minerala sau similar, grosime minim 50 mm), usa acces, sistem de termoventilatie, panou de comanda, arzator, filtre ce asigura un mediu de lucru protejat ecologic, kit de pulverizare a lacurilor si vopselelor, precum si toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune si testarea instalatiei chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC; livrarea echipamentelor in locatia din Craiova apartinand AC (adresa indicata de AC); instalarea/testarea/punerea in functiune pe pozitia indicata de AC; garantie si mentenanta pe perioada garantiei; instruirea personalului AC privind utilizarea/exploatarea echipamentului si a accesoriilor conexe; materiale si consumabile pentru realizarea unor repere de test (precum si parametrii aferenti), furnizate impreuna cu echipamentele pentru efectuarea testelor privind acceptanta, chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC.

Testarea si receptia echipamentului se va efectua pe baza unui reper indicat de catre AC (aceasta activitate poate presupune semnarea unei clauze de confidentialitate).

Achizitia active corporale „Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)” se va implementa conform cerintelor din Referatul de necesitate intocmit de George CRISTEA si Radu BOGATEANU, si va fi realizata in concordanta cu cerintele contractuale coroborate cu cerintele minimale impuse de Caietul de Sarcini.

Mentionăm că Achizitia active corporale „Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)” este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul Proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation.

1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici sa aibă o perioada adecvata pentru analizarea documentației de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

Nota: Clarificările transmise după acest termen (20 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor) vor fi luate în considerare doar în măsura în care autoritatea contractantă apreciază că formularea răspunsului la aceste solicitări este în interesul derulării în condiții bune a procedurii de atribuire.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 326 030.26 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Craiova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Mentionăm că achizitia active corporale Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)” este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation conform specificatiilor si cerintelor acestuia.

Achizitia active corporale Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3) include urmatoarele (fara alte costuri suplimentare pentru AC): incinta realizata din pereti sandwich cu izolatie (din vata minerala sau similar, grosime minim 50 mm), usa acces, sistem de termoventilatie, panou de comanda, arzator, filtre ce asigura un mediu de lucru protejat ecologic, kit de pulverizare a lacurilor si vopselelor, precum si toate accesoriile necesare pentru punerea in functiune si testarea instalatiei chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC; livrarea echipamentelor in locatia din Craiova apartinand AC (adresa indicata de AC); instalarea/testarea/punerea in functiune pe pozitia indicata de AC; garantie si mentenanta pe perioada garantiei; instruirea personalului AC privind utilizarea/exploatarea echipamentului si a accesoriilor conexe; materiale si consumabile pentru realizarea unor repere de test (precum si parametrii aferenti), furnizate impreuna cu echipamentele pentru efectuarea testelor privind acceptanta, chiar daca acestea nu au fost solicitate expres de catre AC.

Testarea si receptia echipamentului se va efectua pe baza unui reper indicat de catre AC (aceasta activitate poate presupune semnarea unei clauze de confidentialitate).

Achizitia active corporale „Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)” se va implementa conform cerintelor din Referatul de necesitate intocmit de George CRISTEA si Radu BOGATEANU, si va fi realizata in concordanta cu cerintele contractuale coroborate cu cerintele minimale impuse de Caietul de Sarcini.

Mentionăm că Achizitia active corporale „Incinta pentru acoperiri ”Green„ de suprafete in atmosfera controlata (Modulul Tehnologic 3)” este necesara în vederea realizarii în bune conditii a activitatilor din planul Proiectului Platforma de Dezvoltare Tehnologica pentru Tehnologii "Green" în Aviatie si Fabricatie Ecologica cu Valoare Adaugata Superioara; TGA- Technologies for Green Aviation.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Panou de comanda / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Arzatoare cu flacara directa si detector de CO / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Perioada de Garantie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”; Contract Nr. 313/14.07.2020; Cod SMIS 2014+ 127115

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în sit. prev. la art.164,165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modif si complet ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndepl cerintei: va completa DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 cu informațiile aferente situației lor. Se va solicita tuturor of, ca o data cu depunerea DUAE, sa prezinte, daca este cazul, și angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndepl celor asumate prin complet DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării of. Documente justificative, fără a se limita la acestea, pot fi: 1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndepl obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit art.165 alin.(3) din legea nr.98/2016, cu modif si complet ulterioare; 2. Cazierul judiciar al op ec și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./Actul constitutiv; 3. După caz, doc prin care se demonstrează faptul ca op ec poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice. 4. Pentru situația reglementata de art.167 al în (1) lit. e) privind conflictul de interese, se va prezenta odată cu DUAE Declarația pe propria răspundere privind situațiile potențial generatoare de conflict de interes conform art. 59, 60 din Lg nr.98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în documentele achiziției de către toți participanții la procedura de atribuire (of, asociat, subcontractant și terț susținător). 5. Alte doc edificatoare după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, în conformitate cu prevederile art.168 alin. (3 din Lg 98/2016 privind achizitiile publice), AC va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentele emise în altă lb decât lb română vor fi însoțite de o traducere autorizată în lb română. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul), terț susținător sau subcontractant va prezenta un DUAE. Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât și de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susținute de terț/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât și de terțul/ii susținător/i. În ceea ce privește evitarea conflictului de interese, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurentei și al asigurării tratamentului egal pentru toți op ec. În aplicarea art. 58-63 din Lg nr.98/2016 privind achizițiile publice, AC precizează numele persoanelor din cadrul I.N.C.A.S. Bucuresti: Catalin NAE – Director General;Fanica ENE-Director Economic;Ionut LOM – Director Tehnic;Sorin Marius PALALAU – Director Politici Institutionale;Colorian Emanuel LEON - Sef Comp Administrare-Patrimoniu/Resp Investitii;Marilena Corina BALAURU –Resp Achizitii Proiect „GA;Cornelia COSTEA – Consilier Achizitii Publice;Ioan TOMA–Consilier Juridic;Emil COSTEA – Director Proiect TGA;Radu BOGATEANU – Resp Tehnic TGA;Emilian Claudiu FLOREA – Resp Financiar TGA;Irina Carmen ANDREI – Resp Comunicare TGA; Adriana STEFAN – Sef Comp Materiale/Membru in Echipa de Implementare TGA;Cristina -Elisabeta PELIN – Cercetator stiintific grad 3/Specialist tehnic;George Catalin CRISTEA–Cercetator stiintific /Specialist tehnic/ Membru in Echipa de Implementare TGA. În cazul în care nu pot fi adoptate masuri de remediere, ofertanții, terții susținători și subcontractanții care se afla în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu persoane care dețin funcții de decizie în cadrul AC vor fi excluși din procedura de atribuire.Nota: a) Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie publica.b) Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui op ec, AC are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.c) Pt of nerezidenti, în conformitate cu prevederile art.168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. d) Doc se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in lb romana. ATENTIE! 1. Nedepunerea DUAE odată cu of (inclusiv pt asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele doc : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezente documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndepl tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cum ar fi:

- pentru op ec roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

- pentru op ec romani: op ec ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;

- pentru op ec straini: Op ec straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documentele emise in alta limba decat lb romana se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in lb romana.

Modalitatea de indeplinire:

Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru of straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea AC, la finalizarea evaluarii of, de catre ofertantul clasat pe primul loc.

NOTA: 1. În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte doc justif solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte îndepl criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

2. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea di... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie anualaCerinţa nr. 1Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei globale de afaceri in ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020, 2021, sa fie de minim : 900.000,00 lei.Potrivit prevederilor art.175, alin (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic nu trebuie să fie mai mare decât – „un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent”. Astfel, propunem ca cerinţă minimă de calificare o cifră de afaceri obţinută prin multiplicarea valorii estimate a contractului cu aproximativ 2, în vederea atestării unei capabilităţi financiare solide.Demonstrarea cerintei se va face prin prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2019-2021), vizate si inregistrate de organele competente sau prin orice alt document doveditor.Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.Ofertantul va prezenta copie "conform cu originalul” de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare (Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2019, 2020, 2021 sau documente echivalente).Nota: Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru anii 2019, 2020, 2021.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, notificarea ANAP din 08.04.2019 si din 02.07.2019 . Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente din care sa reiasa informatiile solicitate. Acesta poate prezenta, dar fara a se limita la acestea, bilanturile contabile pentru anii financiari: 2019, 2020, 2021, in copie semnate “conform cu originalul”. Bilanturile contabile sunt solicitate pentru a demonstra Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani calendaristici (2019, 2020, 2021). Declaratia privind cifra medie de afaceri si impunerea unui nivel minim realizat in ultimii 3 ani, sunt necesare datorita gradului de complexitate a contractului ce urmeaza a fi indeplinit. Nivelul impus al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, conform art. 175 Lg 98/2016. Nota: 1. Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru anii 2019, 2020, 2021. 2. Dacă din motive obiective și justificate, operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate, acesta poate sa facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document adecvat. 3. Cifra de afaceri anuală înseamnă sumele obținute din vânzarea de produse și prestarea de servicii după deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe valoarea adăugată și a altor impozite direct legate de cifra de afaceri, așa cum este definită în DIRECTIVA 2013/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, precum și în OMFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidat și se regăsește în formularul 20-Contul de profit și pierdere la raportările contabile(în cazul raportărilor din România). 4. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comună, cerința se poate demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. în aceasta situație, și ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea B "Capacitatea economica și financiara". 5. În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016. În cazul în care ofertantul este o asociere sau beneficiază de susținerea acordată de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinită prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv. 6. În cazul în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unui terț, terțul susținător va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție"- Secțiunea B "Capacitatea economica și financiara". Autoritatea contractanta va respinge terțul susținător propus daca acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea, sau se află în oricare dintre motivele de excludere. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinţa nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat în ultimii 3 ani (36 de luni) în cadrul unuia sau mai multor contracte, produse/servicii similare, conform art. conform 178*), alin (2) si art.179, lit b)*) din Legea nr.98/2016. Pentru contractele de achizitie de produse de tipul specificat, Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat si a dus la bun sfârşit în ultimii 3 ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor) produse/servicii similare (Cabine de vopsire, etc.) cu valoarea minima cumulata de 900.000,00 lei. Raportat la analiza efectuată în ceea ce privește experiența relevantă existentă pe piața de profil prin produse similare se înțelege: Cabine de vopsire pentru vopsirea suprafetelor metalice si nemetalice in atmosfera controlata și servicii conexe de tipul: livrare, punere în funcțiune/instalare, training, mentenanță, service, etc. Lista principalelor livrari/servicii similare din cel mult ultimii 3 ani în vederea dovedirii experientei similare continand valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru contractele exprimate în alte monede decat lei se va se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR. - cursul mediu BNR leu/euro 2022, 1 euro = 4,9315 lei - cursul mediu BNR leu/euro 2021, 1 euro = 4,9204 lei; - cursul mediu BNR leu/euro 2020, 1 euro = 4,8371 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. In situatia in care livrarile/prestarile de servicii prezentate ca experienta au fost executate in asociere, Autoritatea contractanta va considera pentru indeplinirea cerintei minime valoarea calculata proportional cu procentul prevazut in acordul de asociere. In acest scop se solicita copie certificata ,,conform cu originalul” a acordului de asociere. In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita de catre membrii asocierii. În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica din partea unui tert sustinator, conform art. 182 din Legea nr.98/2016, tertul sustinator trebuie sa completeze Formularul. Modalitatea de îndeplinire Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, notificarea ANAP din 08.04.2019 si din 02.07.2019. Se va mentiona cursul leu/euro avut in vedere pentru calculul echivalentei, respectiv se va indica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. - cursul mediu BNR leu/euro 2022, 1 euro = 4,9315 lei - cursul mediu BNR leu/euro 2021, 1 euro = 4,9204 lei; - cursul mediu BNR leu/euro 2020, 1 euro = 4,8371 lei. Se va completa DUAE – Partea a IV– Conditii de selectie - Sectiunea C- Cap. teh. și profesionala, de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia, data și numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulative: - contract de furnizare copie/proces verbal de receptie copie/ recomandare beneficiar copie/fisa de experienta similara / alte documente relevante. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, pretul, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului), produsele, serviciile si locul furnizarii produselor. In cazul in care contractele invocate ca experienta contin clauze de confidentialitate, care împiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile/stampila partilor. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective însotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Proportia de subcontractare Cerinţa nr. 2 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti. Ofertantul va preciza partea/părțile din contract pe care intenționează sa o/le subcontracteze. In cazul în care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligația de a completa, DUAE- secțiunea "Criteriile de selecție"-pct. B "Capacitatea tehnica și profesionala", cu indicarea explicita a subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanții pe ale căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm, situație în care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentația de Atribuire. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informațiile solicitate în Secțiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selecție" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” și C „Capacitatea tehnica și profesionala” (numai în situația în care resursele sale sunt utilizate pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica si/sau profesionala). In cazul în care este identificata o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, ca se afla în aceasta situație. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta își rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnica și profesionala a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplinească efectiv. In cazul în care din informațiile și documentele prezentate potrivit solicitării de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica și profesionala necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează sa o/le îndeplinească efectiv, în conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus și solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care sa aibă capacitatea tehnica și profesionala necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează sa o/le îndeplinească efectiv Continuare Cerinta nr. 2 Operatorului economic poate fi sustinut de tert/terti sustinatori în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Continuare modalitatea de îndeplinire Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 1. Ofertantul are dreptul de a demonstra livrarea produselor/serviciilor prin orice tip de certificat sau document de bună execuție emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat. Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. 2. Dacă un grup de operatori economici depun o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație și ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție” – Secțiunea C “Capacitatea tehnica și profesionala”. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici, va încărca în SEAP, odată cu DUAE distinct, pentru fiecare membru al asocierii, Acordul de asociere semnat cu semnătură electronica extinsa. Daca oferta comuna este declarata câștigătoare, la semnarea contractului, se va prezenta Acordul de asociere autentificat, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primil loc dupa aplicarea criteriului de atribuire la solicitarea autorității contractante. 3. Dacă ofertantul beneficiază de susținere din partea unui/unor terț/terți în vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligația de a completa DUAE - Partea II “Informații referitoare la operatorul economic", Secțiunea C “Informații privind utilizarea capacităților altor entități". De asemenea, fiecare terț susținător va completa un formular DUAE separat. În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta, odată cu DUAE: a) Angajamentul ferm privind susținerea tehnica și profesionala acordata de terțul susținător, în conformitate cu modelul de formular prezentat în Secțiunea “Formulare" (Formular nr. 11) din Documentația de atribuire din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Răspunderea solidara a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. b) Documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezulta modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie în anexe la angajamentul ferm. 4. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a completa în DUAE. Subcontractantul va completa un formular DUAE separat. De asemenea, operatorul economic va depune odată cu oferta și Acordul de subcontractare. 5. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” însoțite de traducere autorizată în limba română. Dacă se vor prezenta ca experiența similară contracte care au ca obiect mai multe tipuri de produse/servicii livrate, atunci ofertantul are obligația sa evidențieze si sa dovedească în mod clar în docum. care sunt produsele/serviciile de natură a îndeplini solicitările din fisa de date a achiziției, reprezentând certificări/PV de bună prestație/receptie/livrare/instalare/training depuse.

Cerinţa nr. 2 Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, notificarea ANAP din 08.04.2019 si din 02.07.2019. Prezentare Formular nr. 9 si Anexa la Formular Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertanții vor încărca în SEAP, împreună cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare încheiate intre ofertant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat / nominalizați în oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/ acestora, precum și valoarea aferenta prestatiilor/activitatilor, sa poată fi cuprinse în contractul de subcontractare ce va fi prezentat la încheierea contractului de achiziție publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Acestea trebuie sa conțină cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitățile ce urmează a fi subcontractate; valoarea de subcontractare; opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție publica: - vor conține cel puțin informațiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate în cadrul ofertelor, - vor conține valoarea la care se ridica partea/părțile subcontractate în Acordul de Subcontractare și declarat în DUAE, - vor fi în concordanta cu Oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție publica. In situația în care Subcontractantul si-a exprimat opțiunea de a fi plătit direct de către Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe lângă cele mai sus menționate, în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat câștigător și Subcontractantul: - vor consemna opțiunea privind plata directa a Subcontractantului; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului în care se vor realiza direct plățile; Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. Continuare Cerinta nr. 2 Operatorul economic odata cu depunerea DUAE va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Prezentare model Formulare din fisierul „Formulare” (Formular nr. 11)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Persoane de contact:

1) dl. Emil COSTEA - tel.: 0788398958; e-mail: costea.emil@incas.ro

2) dl. Radu BOGATEANU - tel.: 0721258624; e-mail: bogateanu.radu@incas.ro

1. DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispoziția operatorilor economici, configurat de către autoritatea contractanta direct în SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct în SEAP, cu informațiile/răspunsurile aferente încadrării/neîncadrării în motivele de excludere, respectiv îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate de către autoritatea contractanta, ținând cont de calitatea în care aceștia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător, după caz.

2. Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire nu mai târziu de 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările transmise după acest termen vor fi luate în considerare doar în măsura în care autoritatea contractantă apreciază că sunt în interesul derulării în condiții bune a procedurii de atribuire. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare, în a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Răspunsul consolidat la clarificările solicitate va fi publicat in SEAP.

3. În cazul în care autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor clarificări/completări în scopul verificării conformității ofertei cu cerințele impuse, răspunsul ofertantului se transmite în SEAP, doar în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă. În situația în care răspunsul ofertantului este postat în SEAP fără semnătură electronică extinsă, oferta sa va fi asimilată prevederilor art. 137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016 și va fi respinsă ca inacceptabilă.

Pe parcursul procesului de evaluare, AC poate solicita clarificari cu privire la doc primite de la of, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016.

•Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

Solicit de clarificari se vor adresa in lb rom, prin intermediul SEAP, Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in lb romana, in SEAP la Sectiunea ” Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari” din cadrul anuntului de participare. Pt transm solicit de clarificari op ec tbe sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro : - ca op ec; - ca participant la procedura de atribuire.

Comisia de evaluare va transmite solicit de clarificare in legatura cu oferta, in lb romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”). Op ec vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc solicitate pe parcursul evaluarii of, prin intermediul SEAP (Sectiunea “ Solicitari de clarificari/Intrebari/Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor doc/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform preved Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

• In cazul în care prin aplicarea criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate pret”, vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari, in vederea prezentarii de catre operatorii economici de pe locul 1 a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare). In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, of au obligatia de a imbunatati sau de a mentine of initiala transmisa in SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit ofertele imbunatatite se considera ca acestia si-au pastrat oferta initiala. Pe parcursul procesului de evaluare, AC poate solicita clarificari cu privire la doc primite de la of, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din HG 395/2016.

4. SEMNAREA CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanta va informa operatorii economici cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indiferent de momentul inițierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenta legislației privind finanțele publice.

Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câștigător va prezenta contractele încheiate cu subcontractanții, în cazul în care părți din contract urmează sa se îndeplinească de unul sau mai mulți subcontractanți. Contractele de subcontractare vor cuprinde cel puțin informațiile minim solicitate de Autoritatea Contractanta prin Documentația de Atribuire, în corelare cu acordurile de subcontractare prezentate în cadrul ofertei, iar valoarea acestora va fi în concordanta cu valoarea declarata. Contractele de Subcontractare vor include în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat câștigător și Subcontractantul:

- vor consemna opțiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul;

- vor preciza contul bancar al Subcontractantului în care se vor realiza direct plățile, daca este cazul;

- vor indica, pentru fiecare articol din Formularul de Propunere Financiara, suma aferenta părții subcontractate pentru care este desemnat Subcontractantul;

Înainte de încheierea contractului, ofertantului declarat câștigător, în condițiile în care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte Acordul de asociere autentificat, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea 98/2016.

După prezentarea documentelor mai sus menționate, ofertantului desemnat câștigător i se va comunica data stabilită pentru semnarea contractului. Se vor avea în vedere prevederile art. 144 din HG 395/2016.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

Limba de redactare a ofertei - ROMANA

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101 din 19 mai 2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023