Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Radovi - 733662-2022

30/12/2022    S252

Hrvatska-Split: Pretovarna postaja za otpad

2022/S 252-733662

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 214-613122)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split
Nacionalni registracijski broj: 54045399638
Poštanska adresa: VUKOVARSKA 148 B
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Smiljana Bezić
E-pošta: vademecumst@gmail.com
Telefon: +385 913344186
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://rcco.hr/
Adresa profila kupca: http://rcco.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

GRAĐENJE 3 PRETOVARNE STANICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI PS SINJ, PS BRAČ, PS ZAGVOZD

Referentni broj: VV-04/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232470 Pretovarna postaja za otpad
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd u okviru Projekta Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga) po grupama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/12/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 214-613122

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 05/01/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 11/01/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 05/01/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 11/01/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: