Lieferungen - 73369-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Iași: Erkennungs- und Analysegeräte

2023/S 025-073369

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 4701126
Postanschrift: Strada: Carol I, nr. 11
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ramona Creanga
E-Mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefon: +40 232201139
Fax: +40 232201117
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uaic.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare analizoare - Proiect RECENT AIR MySMIS 127324

Referenznummer der Bekanntmachung: RECENT AIR 2856/30.09.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare Generatoare trifazate, stabilizatoare de tensiune

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este: până în a 15-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informaţiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Dacă aceste termene vor fi zile nelucrătoare, autoritatea va răspunde în ultima zi lucrătoare înainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 204 035.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 de produse – Impactoare

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Impactoare în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de garanţie echipamente / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

- Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune şi testare+30 de zile termen de plată).

- Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior.

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câştigătoare.

Notă:

1. Dacă după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale, Autoritatea Contractantă va atribui contractul Ofertantului (dintre cei clasificaţi pe primul loc) al cărui punctaj acordat factorului de evaluare Oferta financiarӑ este mai mare.

2. Dacă şi după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale si punctaje financiare egale, Autoritatea Contractantă va atribui contractul Ofertantului al cărui punctaj acordat factorului de evaluare Termen de garanţie echipamente este mai mare.

3. Dacă şi după aplicarea acestui algoritm de clasificare vor rezulta mai multe oferte clasate pe primul loc, având punctaje totale egale Autoritatea Contractantă va solicita doar acelor operatori economici o nouă ofertă financiară, ce va fi transmisă în SEAP, caz în care contractul va fi atribuit Ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are preţul cel mai scăzut, refăcându-se clasamentul pe baza noului punctaj obţinut. Se vor transmite Formularul de ofertă şi Centralizatorul Ofertei Financiare. În cazul în care unul sau toţi ofertanţii care se regăsesc în această situaţie nu transmit/e o nouă ofertă financiară, oferta iniţială/anterioară va fi considerată ofertă finală la care se va aplica criteriul de atribuire. Acest procedeu va fi reluat până când se va putea stabili un câştigător, dar nu mai mult de 3 iteraţii.

4. În cazul în care după 3 iteraţii nu se poate desemna un câştigător, lotul se va anula.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 de produse – Analizor HONO

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Analizor HONO în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune, testare și instruire+30 de zile termen de plată).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 de produse – Analizoare aerosoli

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38430000 Erkennungs- und Analysegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot, Nr. 16, cod 700483, Iași, RO-700506, România.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de Analizoare aerosoli în baza Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta documentaţie de atribuire

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contract nr. 322/04.09.2020, aferent proiectului „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (Research Center with Integrated Techniques for Atmospheric Aerosol Investigation in Romania)”, Acronim RECENT AIR, Cod MySMIS 127324.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.1.14 Informaţii suplimentare

Durata contractului este de 240 zile de la semnarea de ambele părţi (180 de zile termen de livrare + 30 zile termen de instalare, punere în funcţiune, testare și instruire+30 de zile termen de plată).

Oferanţii vor prezenta în oferta financiarӑ preţurile unitare corespunzӑtoare fiecӑrui produs din cadrul lotului, pentru toate produsele solicitate in cadrul lotului prin caietul de sarcini.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 194-547158
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LABORATORIUM S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 21897589
Postanschrift: Strada Gheorghe Buzoianu , Nr. 17
Ort: Targu Bujor
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 330175
Land: Rumänien
E-Mail: office@laboratorium.ro
Telefon: +40 314-378146
Fax: +40 314-378146
Internet-Adresse: www.laboratorium.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 180 354.42 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 180 354.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare echipament lot 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. VALDO S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 1959423
Postanschrift: Strada: Eminescu Mihai, nr. 46, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700115
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700115
Land: Rumänien
E-Mail: office@valdo-lab.ro
Telefon: +40 232215289
Fax: +40 232215289
Internet-Adresse: http://www.valdo-lab.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 482 609.13 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 482 600.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare echipamente lot 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 9430125
Postanschrift: Strada: Laboratorului, nr. 31B, Sector: -, Judet: Prahova, Localitate: Ploiesti, Cod postal: 100301
Ort: Ploiesti
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100301
Land: Rumänien
E-Mail: camelia.vasile@tehnoinstrument.ro
Telefon: +40 244435250
Fax: +40 244435252
Internet-Adresse: www.tehnoinstrument.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 541 160.30 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 541 081.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

- Operatorii economici pot accesa DUAE în vederea completării la următorul link: www.e-licitatie.ro. Instrucţiuni privind completarea DUAE se regăsesc accesând notificarea ANAP disponibilă la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-DUAE-în-procedurile-desfăşurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

- Solicitările de clarificări şi ofertele se transmit doar în SEAP

- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.

- Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP sau prin intermediul uneia din următoarele modalităţi de comunicare: email pe adresa indicată în DUAE.

- Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/ instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

- Dimensiunea maximă permisă a fişierelor încărcate SEAP este de max. 40Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

- ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Procedura reprezinta o reluare a achizitiei avand Anunt de participare CN1046683/02.09.2022 Anunt publicat in JOUE sub nr 2022/S 170-481100 din 05.09.2022.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Postanschrift: Bd.Carol I , nr. 11; Localitate: Iaşi
Ort: Iasi
Postleitzahl: 700506
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.uaic.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023