Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73380-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 025-073380

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 079-200314)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 42181810
Postanschrift: Námestie Ľudovíta Štúra
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81235
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): MŽP SR
E-Mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Telefon: +421 259562514
Fax: +421 259562031
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.minzp.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude nákup výpočtovej techniky, ktorá je bežne dostupná na trhu a ktorá je zaradená podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupine 302, 311, 316, 324, 325, 386, hlavný CPV kód 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Účelom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre zadávanie zákaziek prednostne pre MŽP SR a jeho podriadené organizácie v DNS s cieľom umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy a zároveň z úrovne MŽP SR centrálne riadiť a monitorovať nákup výpočtovej technicky jednotlivých podriadených organizácií.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 079-200314

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I
Los-Nr.: I.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kontaktná osoba:
Anstatt:

JUDr. Štefan Halický

muss es heißen:

MŽP SR

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: