Bauleistung - 73431-2023

03/02/2023    S25

Hrvatska-Zagreb: Radovi na obnovi

2023/S 025-073431

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 250-731378)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Nacionalni registracijski broj: 07699719217
Poštanska adresa: Svetošimunska cesta 23
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: zpihir@sumfak.hr
Telefon: +385 12352426
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sumfak.unizg.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova u sklopu operacije „Cjelovita obnova paviljona IV FŠDT nakon potresa u Zagrebu“

Referentni broj: E-VV-01/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454100 Radovi na obnovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenje radova u sklopu operacije „Cjelovita obnova paviljona IV FŠDT nakon potresa u Zagrebu“

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/01/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 250-731378

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/02/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: