Services - 734545-2022

30/12/2022    S252

Magyarország-Budapest: Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 252-734545

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

Hivatkozási szám: 4500012466
II.1.2)Fő CPV-kód
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712500 Környezetvédelmi intézményépítés vagy tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba-Szeged

gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításánaktanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány,

környezetvédelmihatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill.

akörnyezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közöttigyorsforgalmi úti

kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása,rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 113-257714

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roden Kft.
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tura-Terv Kft.
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 348 650 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022.12.07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71335000 Mérnöki tanulmány
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
90712500 Környezetvédelmi intézményépítés vagy tervezés
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés

kialakításánaktanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány,

környezetvédelmihatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill.

akörnyezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közöttigyorsforgalmi úti

kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása,rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1161
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 392 812 178.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roden Kft.
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1189
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tura-Terv Kft.
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 2. pontját:

„ 2. A szerződés tárgya

Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja a 2. rész: Békéscsaba-Szeged 2x2 forgalmi sávos főúti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében.

A tervezési feladat részletes leírását a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat tartalmazza.

A projekt azonosítószáma (PST): A047.01”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját:

„3.1 A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 392 812 178 Ft, azaz háromszázkilencvenkettőmillió - nyolcszáztizenkettőezer - egyszázhetvennyolc forint.

A Tervezői díj részei:

Munkadíj (nettó): 381 545 516 Ft

Szerzői jog ellenértéke (nettó) 11 266 662 Ft”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. pontját:

„ 4. Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 1161 nap.

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Szerződés 5. pontját az alábbi 5.4. ponttal egészítik ki:

„5.4 Szerződő Felek Megállapodnak abban, hogy a 2. számú részteljesítés és a Végteljesítés szerződésszerű teljesítésének a szerződésmódosítás III.3. pontjában meghatározott dátuma jelen szerződésmódosítás aláírásával kerül Megrendelő által elismerésre. Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a 2. számú részteljesítéssel és a Végteljesítéssel összefüggő teljesítésigazolásokat a szerződésmódosítás aláírását követően bocsátja ki. A teljesítésigazolásokban a 2. számú részteljesítés és a Végteljesítés dátuma a szerződésmódosítás aláírásával megegyező nappal kerül rögzítésre. Tervező ennek megfelelően és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolással összhangban jogosult a jelen szerződésmódosítás szerinti rész- és végszámlák benyújtására a szerződésmódosítás aláírását követően.”

A "VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama" pontban megadott 1161 nap naptári napban értendő.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A csatl.szakasszal kapcs.meghozott döntések okán a csatlakozási pontok megváltoznak,továbbá a társadalmi és magasszintű térségi egyeztetések során olyan új szempontok merülnek fel,amelyekre tekintettel az ITM KIFEF/102437/2019-ITM iktatószámú elrendelő levél kiegészítésben foglaltak alapján a gyorsforgalmi út szintű kialakítás mellett szükséges kidolgozni a 2x2 sávos főúti kiépítési lehetőségeket, beleértve a szintbeni csomópontok kialakításának lehetőségét,továbbá az elkészített DET alapján eddig meghozott döntésekhez képest előtérbe kerül a meglévő 47.sz.főút minél hosszabb szakaszainak felhasználása,az önálló szakaszolhatósági,ütemezett kiépítési lehetőségek vizsgálatának eddigiekhez képest kiemeltebb szerepe,melyek következtében a folyamatban lévő tervezési feladat keretében további vizsgálatok és egyeztetések válnak szükségessé.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a Hatóság az ERD1 terepbejáráson alapuló munkarésszel történő kiegészítésére vonatkozó hiánypótlást írt elő.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 348 650 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 392 812 178.00 HUF