We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 734545-2022

30/12/2022    S252

Magyarország-Budapest: Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 252-734545

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

Hivatkozási szám: 4500012466
II.1.2)Fő CPV-kód
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712500 Környezetvédelmi intézményépítés vagy tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba-Szeged

gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításánaktanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány,

környezetvédelmihatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill.

akörnyezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közöttigyorsforgalmi úti

kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása,rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 113-257714

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roden Kft.
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tura-Terv Kft.
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 348 650 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2022.12.07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71335000 Mérnöki tanulmány
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
90712500 Környezetvédelmi intézményépítés vagy tervezés
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba-Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés

kialakításánaktanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány,

környezetvédelmihatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill.

akörnyezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közöttigyorsforgalmi úti

kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása,rész-szakaszok kijelölése.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1161
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 392 812 178.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Roden Kft.
Postai cím: Villám u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1189
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tura-Terv Kft.
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 2. pontját:

„ 2. A szerződés tárgya

Miután Megrendelő elfogadta a Tervező ajánlatát, a Tervező elvállalja a 2. rész: Békéscsaba-Szeged 2x2 forgalmi sávos főúti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében.

A tervezési feladat részletes leírását a Szerződés 2. sz. mellékletét képező Tervezési feladat tartalmazza.

A projekt azonosítószáma (PST): A047.01”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 3.1. pontját:

„3.1 A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 392 812 178 Ft, azaz háromszázkilencvenkettőmillió - nyolcszáztizenkettőezer - egyszázhetvennyolc forint.

A Tervezői díj részei:

Munkadíj (nettó): 381 545 516 Ft

Szerzői jog ellenértéke (nettó) 11 266 662 Ft”

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. pontját:

„ 4. Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 1161 nap.

Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Szerződés 5. pontját az alábbi 5.4. ponttal egészítik ki:

„5.4 Szerződő Felek Megállapodnak abban, hogy a 2. számú részteljesítés és a Végteljesítés szerződésszerű teljesítésének a szerződésmódosítás III.3. pontjában meghatározott dátuma jelen szerződésmódosítás aláírásával kerül Megrendelő által elismerésre. Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a 2. számú részteljesítéssel és a Végteljesítéssel összefüggő teljesítésigazolásokat a szerződésmódosítás aláírását követően bocsátja ki. A teljesítésigazolásokban a 2. számú részteljesítés és a Végteljesítés dátuma a szerződésmódosítás aláírásával megegyező nappal kerül rögzítésre. Tervező ennek megfelelően és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolással összhangban jogosult a jelen szerződésmódosítás szerinti rész- és végszámlák benyújtására a szerződésmódosítás aláírását követően.”

A "VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama" pontban megadott 1161 nap naptári napban értendő.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A csatl.szakasszal kapcs.meghozott döntések okán a csatlakozási pontok megváltoznak,továbbá a társadalmi és magasszintű térségi egyeztetések során olyan új szempontok merülnek fel,amelyekre tekintettel az ITM KIFEF/102437/2019-ITM iktatószámú elrendelő levél kiegészítésben foglaltak alapján a gyorsforgalmi út szintű kialakítás mellett szükséges kidolgozni a 2x2 sávos főúti kiépítési lehetőségeket, beleértve a szintbeni csomópontok kialakításának lehetőségét,továbbá az elkészített DET alapján eddig meghozott döntésekhez képest előtérbe kerül a meglévő 47.sz.főút minél hosszabb szakaszainak felhasználása,az önálló szakaszolhatósági,ütemezett kiépítési lehetőségek vizsgálatának eddigiekhez képest kiemeltebb szerepe,melyek következtében a folyamatban lévő tervezési feladat keretében további vizsgálatok és egyeztetések válnak szükségessé.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a Hatóság az ERD1 terepbejáráson alapuló munkarésszel történő kiegészítésére vonatkozó hiánypótlást írt elő.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 348 650 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 392 812 178.00 HUF