Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 735046-2022

30/12/2022    S252

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2022/S 252-735046

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537295
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000575832022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületegyüttesének felújítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 452 392 576.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45261300 Bádogozás és ereszcsatorna-készítés
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45410000 Vakolás
45442100 Festés
45312310 Villámvédelmi munkák
45321000 Hőszigetelési munka
45421130 Ajtó és ablak beszerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., hrsz 4390/1.

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5., hrsz 4390/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 8500 m2 összes hasznos alapterületű épületegyüttes külső tető- és terasz felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, falak utólagos talajnedvesség elleni védelme, homlokzatszigetelés.

A gimnáziumi épületrész teljes belső felújítása, fűtésrendszer felújítása, víz- és szennyvízhálózat cseréje, villamos hálózat felújítása.

Főbb mennyiségek:

Építészet:

Földkiemelés, visszatöltés 451 m3,

Talajjavító réteg 153 m3,

Beton felületek javítása 220 m2,

Homlokzati vakolat 2880 m2,

Ablakpárkányok bontása és alumínium párkány készítése 847 m,

Nyílászárók bontása 1869 m2,

Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 893 db,

Homlokzati fém nyílászárók 48 db,

Homlokzati hőszigetelés 3392 m2,

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 264 ker.m2,

Térburkolat készítése 752 m2,

Vakolás kb 1000 m2,

Bádogozás kb 1400 m,

Korlát elhelyezés kb 150 m,

Felülvilágító ablak 56 db,

Homlokzati falszigetelés kb 1000 m2,

Lapostető szigetelések kb 5000 m2,

Teraszburkolat kb 1600 m2,

Gipszkarton válaszfal kb 350 m2,

Álmennyezet készítése kb 2500 m2,

Falburkolat kb 1500m2,

Padlóburkolat kb 1600 m2,

Linóleum kb 2100 m2,

Beltéri nyílászárók bontás és beépítés kb 760 m2,

Belső festések kb 14000 m2,

Belső szekrények beépítése kb 120 db, stb.

Gépészet:

Fűtés-hűtéstechnika: lapradiátor kb 220 db,

Vízellátás: csaptelepek kb 60 db,

Szellőzés: büfé, konditerem, aula, I-II. emelet, tornatermi vizesblokk, tornaterem,

Gázhálózat bontása

Elektromos:

Erősáram: lámpatestek kb 1000 db,

Hangosítás: hangfal 46 db,

Kamera: kültéri kamera 17 db

Strukturált: optikai kábel kb 900 m, UTP kábel kb 16800 m,

Tűzjelző: érzékelők kb 280 db,

Vagyonvédelem: behatolás jelző rendszer kiépítése.

Villámvédelem 1 klt,

Ebből opciós feladatok az SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:

Vakolás kb 270 m2,

Bádogozás kb 400 m,

Korlát elhelyezés kb 70 m,

Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,

Lapostető szigetelések kb 1000 m2,

Teraszburkolat kb 940 m2,

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett opciós tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Részletek a műszaki dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M1/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember M1/1 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1/2 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉG szakember M1/2 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M1/3 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV szakember M1/3 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett alábbi tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére:

Az opciós tételek:

SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:

Vakolás kb 270 m2,

Bádogozás kb 400 m,

Korlát elhelyezés kb 70 m,

Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,

Lapostető szigetelések kb 1000 m2,

Teraszburkolat kb 940 m2,

Az opció lehívására a szerződéskötés aláírásával kerül sor, az opció teljesítésének határideje a szerződés teljesítésének határidejével megegyezik.

Az opciós tételek arra való tekintettel kerültek meghatározásra a felhívás, egyéb dokumentumok (szerződéstervezet, költségvetés) szerint, hogy jelenleg Ajánlatkérő számára egy meghatározott összegű támogatási forrás áll rendelkezésre a szerződés megvalósítására. Amennyiben kedvező árak érkeznek, Ajánlatkérő a fedezeten belül képes lesz az egyebekben nem meghatározó mértékű opciós tételek megvalósítására is a támogatási forrásból. Az opciós tételek értéke a tervezői költségbecslés alapján nem éri el a 30 %-ot. Ezekre való tekintettel az opciós tételek nem sértik a Kbt. 2. § (1)-(3) és 50. § (4) bekezdéseinek rendelkezéseit.

További információ a dokumentációban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.

Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.

A kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka:

A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 125-351661
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11732167241
Postai cím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
Internetcím: http://build-it.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 452 392 576.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: 500 000.00 HUF
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ismert alvállalkozó által megvalósított rész: MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása (Az alvállalkozói teljesítés várható aránya: 0,02 %)

A közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben tervezetten alvállalkozó kerül bevonásra a nyertes ajánlattevő által tett nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) bekezdés) alapján:

szakipari munkák egy része

épületgépészeti munkák egy része

épületvillamossági munkák egy része

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők ismertetése:

Böröcz Generál Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 30.) adószám: 26246185207

MOVE INVEST Kft. (közös ajánlattevő)

(Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, József Attila Utca 86.) adószám: 24674364241

BUILD IT Mérnökiroda Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bóbita utca 2., E lépcsőház, 1. emelet) adószám: 11732167241

NBU Építőipari Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oravicai utca 17.) adószám: 12594870207

SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.) adószám: 12727489207

IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.) adószám: 11129857208

FEHÉR ABLAK Ablakgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.) adószám: 11114578241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2022