Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 73548-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Banská Bystrica: Rúry a príslušenstvo (spojky)

2023/S 025-073548

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
Telefón: +421 905444577
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Karpaty
Poštová adresa: Pri rybníku 1301
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 90841
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.karpaty@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ PODUNAJSKO
Poštová adresa: Koháryho 2
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.podunajsko@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ TRIBEČ
Poštová adresa: Parková 7
Mesto/obec: Topoľčianky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95193
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tribec@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ POVAŽIE
Poštová adresa: Hodžova 38
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.povazie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ SEVER
Poštová adresa: Nám. M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.sever@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ TATRY
Poštová adresa: Juraja Martinku 110/6
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tatry@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ HOREHRONIE
Poštová adresa: Hlavná 245/72
Mesto/obec: Čierny Balog
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97652
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.horehronie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ POĽANA
Poštová adresa: Kriváň 334
Mesto/obec: Kriváň
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96204
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.polana@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ GEMER
Poštová adresa: Námestie slobody 2
Mesto/obec: Revúca
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 05001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.gemer@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ VÝCHOD
Poštová adresa: Jovická 2
Mesto/obec: Rožňava
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vychod@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ ŠARIŠ
Poštová adresa: Obrancov mieru 6
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.saris@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ VIHORLAT
Poštová adresa: Čemernianska 136
Mesto/obec: Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 09301
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vihorlat@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ ZLT B. BYSTRICA
Poštová adresa: Mičinská cesta 33
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97405
Štát: Slovensko
E-mail: a.luptakova@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ SEMENOLES L. HRÁDOK
Poštová adresa: Pri železnici 52
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: semenoles@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ ULIČ
Poštová adresa: Ulič 96
Mesto/obec: Ulič
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 06767
Štát: Slovensko
E-mail: lpmulic@lpmulic.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov

Referenčné číslo: 4 Q/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
44164310 Rúry a príslušenstvo (spojky)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník

44300000-3 (Káble, drôty a súvisiace výrobky)

44313000-7 (Kovové pletivo)

44313200-9 (Drôtené pletivo)

44312000-0 (Drôt na ploty)

44333000-3 (Drôty)

44192200-4 (Klince)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu

b) časť B - Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A: Pletivá majú univerzálne využitie. Uzlové pletivo sa líši od počtu drôtov a veľkostí ôk. Ohradové uzlové pletivá, niekedy tiež označovaná ako ovčie pletivá, majú všetky očká rovnako veľké, preto sa z nich najčastejšie buduje oplotenie pasienkov a slúži pri ochrane zalesňovania. Lesnícke uzlové pletivá majú v spodnej časti menšie oká, ktorými neprebehnú ani menšie zvieratá. Najčastejšie sa preto využívajú pre vytvorenie plotu okolo lesných škôlok. Ideálny aj ako ochrana stromov a kríkov pred ohryzením lesnou zverou. Rovnako dobre pre ochranu proti ohryzeniu poslúži tiež klasické šesťhranné králičie pletivo. Pri výstavbe oplotenia na uvedené účely sú potrebné plotové stĺpiky príslušnej dĺžky. Ďalším sortimentom je drôt, napináky, kary rohože.

b) pre časť B: Na upevnenie pletiva alebo drôtu do dreva slúžia pozinkované drôtené svorky alebo inak povedané u klince. Tieto ohnuté oceľové klince na rozdiel od iných klincov nemajú hlavičku, ale majú na oboch koncoch hrot. Klince do krytinovej lepenky majú širokú hlavu, sú z pozinkovanej ocele. Tým, že majú väčšie hlavy sa hodia na pripevnenie napríklad krytinovej lepenky alebo strešných plachiet. Robustný oceľový klinec je z kalenej ocele. S týmito klincami, ktoré majú šošovkovitú hlavu sa bude môcť upevniť napríklad tieniaca sieť do betónu, muriva či tvrdého dreva. Použitie v rôznych hrúbkach a dĺžkach podľa potreby.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 140 512.65 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu

Časť č.: "A"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44300000 Káble, drôty a súvisiace výrobky
44313000 Kovové pletivo
44313200 Drôtené pletivo
44312000 Drôt na ploty
44333000 Drôty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 975 66 Banská Bystrica, resp. sídla odštepných závodov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník

44300000-3 (Káble, drôty a súvisiace výrobky)

44313000-7 (Kovové pletivo)

44313200-9 (Drôtené pletivo)

44312000-0 (Drôt na ploty)

44333000-3 (Drôty)

44192200-4 (Klince)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu

b) časť B - Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A: Pletivá majú univerzálne využitie. Uzlové pletivo sa líši od počtu drôtov a veľkostí ôk. Ohradové uzlové pletivá, niekedy tiež označovaná ako ovčie pletivá, majú všetky očká rovnako veľké, preto sa z nich najčastejšie buduje oplotenie pasienkov a slúži pri ochrane zalesňovania. Lesnícke uzlové pletivá majú v spodnej časti menšie oká, ktorými neprebehnú ani menšie zvieratá. Najčastejšie sa preto využívajú pre vytvorenie plotu okolo lesných škôlok. Ideálny aj ako ochrana stromov a kríkov pred ohryzením lesnou zverou. Rovnako dobre pre ochranu proti ohryzeniu poslúži tiež klasické šesťhranné králičie pletivo. Pri výstavbe oplotenia na uvedené účely sú potrebné plotové stĺpiky príslušnej dĺžky. Ďalším sortimentom je drôt, napináky, kary rohože.

b) pre časť B: Na upevnenie pletiva alebo drôtu do dreva slúžia pozinkované drôtené svorky alebo inak povedané u klince. Tieto ohnuté oceľové klince na rozdiel od iných klincov nemajú hlavičku, ale majú na oboch koncoch hrot. Klince do krytinovej lepenky majú širokú hlavu, sú z pozinkovanej ocele. Tým, že majú väčšie hlavy sa hodia na pripevnenie napríklad krytinovej lepenky alebo strešných plachiet. Robustný oceľový klinec je z kalenej ocele. S týmito klincami, ktoré majú šošovkovitú hlavu sa bude môcť upevniť napríklad tieniaca sieť do betónu, muriva či tvrdého dreva. Použitie v rôznych hrúbkach a dĺžkach podľa potreby.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu

Časť č.: "B"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44300000 Káble, drôty a súvisiace výrobky
44192200 Klince
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Pracovisko obchodnej prevádzky, Mičinská cesta 33, 975 66 Banská Bystrica, resp. sídla odštepných závodov, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovník

44300000-3 (Káble, drôty a súvisiace výrobky)

44313000-7 (Kovové pletivo)

44313200-9 (Drôtené pletivo)

44312000-0 (Drôt na ploty)

44333000-3 (Drôty)

44192200-4 (Klince)

, ktorý je rozdelený na dve časti:

a) časť A - Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu

b) časť B - Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude nákup a dodanie pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) pre časť A: Pletivá majú univerzálne využitie. Uzlové pletivo sa líši od počtu drôtov a veľkostí ôk. Ohradové uzlové pletivá, niekedy tiež označovaná ako ovčie pletivá, majú všetky očká rovnako veľké, preto sa z nich najčastejšie buduje oplotenie pasienkov a slúži pri ochrane zalesňovania. Lesnícke uzlové pletivá majú v spodnej časti menšie oká, ktorými neprebehnú ani menšie zvieratá. Najčastejšie sa preto využívajú pre vytvorenie plotu okolo lesných škôlok. Ideálny aj ako ochrana stromov a kríkov pred ohryzením lesnou zverou. Rovnako dobre pre ochranu proti ohryzeniu poslúži tiež klasické šesťhranné králičie pletivo. Pri výstavbe oplotenia na uvedené účely sú potrebné plotové stĺpiky príslušnej dĺžky. Ďalším sortimentom je drôt, napináky, kary rohože.

b) pre časť B: Na upevnenie pletiva alebo drôtu do dreva slúžia pozinkované drôtené svorky alebo inak povedané u klince. Tieto ohnuté oceľové klince na rozdiel od iných klincov nemajú hlavičku, ale majú na oboch koncoch hrot. Klince do krytinovej lepenky majú širokú hlavu, sú z pozinkovanej ocele. Tým, že majú väčšie hlavy sa hodia na pripevnenie napríklad krytinovej lepenky alebo strešných plachiet. Robustný oceľový klinec je z kalenej ocele. S týmito klincami, ktoré majú šošovkovitú hlavu sa bude môcť upevniť napríklad tieniaca sieť do betónu, muriva či tvrdého dreva. Použitie v rôznych hrúbkach a dĺžkach podľa potreby.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:

1) OZ Karpaty

2) OZ Podunajsko

3) OZ Tribeč

4) OZ Považie

5) OZ Sever

6) OZ Tatry

7) OZ Horehronie

8) OZ Poľana

9) OZ Gemer

10) OZ Východ

11) OZ Šariš

12) OZ Vihorlat

13) OZ Lesnej techniky

14) OZ Semenoles

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 152-434190
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: A
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Karpaty - časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AREPO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31407854
Poštová adresa: Štverník 834/2
Mesto/obec: Brezová pod Bradlom
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 90613
Štát: Slovensko
E-mail: arepo@arepo.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 56 480.33 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "B"
Názov:

Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Karpaty - časť B - výzva č. 02/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RETIC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36540374
Poštová adresa: 384
Mesto/obec: Nové Sady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95124
Štát: Slovensko
E-mail: malak@retic.sk
Internetová adresa: www.retic.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 1 605.25 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Podunajsko - časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
26/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AREPO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31407854
Poštová adresa: Štverník 834/2
Mesto/obec: Brezová pod Bradlom
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 90613
Štát: Slovensko
E-mail: arepo@arepo.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 41 897.65 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "B"
Názov:

Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Podunajsko - časť B - výzva č. 02/202

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
26/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RETIC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36540374
Poštová adresa: 384
Mesto/obec: Nové Sady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95124
Štát: Slovensko
E-mail: malak@retic.sk
Internetová adresa: www.retic.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 451.90 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Tatry- časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
26/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AREPO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31407854
Poštová adresa: Štverník 834/2
Mesto/obec: Brezová pod Bradlom
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 90613
Štát: Slovensko
E-mail: arepo@arepo.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 3 872.40 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Šariš - časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
24/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AREPO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31407854
Poštová adresa: Štverník 834/2
Mesto/obec: Brezová pod Bradlom
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 90613
Štát: Slovensko
E-mail: arepo@arepo.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 5 573.76 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Šariš_ŠOP - časť A - výzva č. 02/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
24/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RETIC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36540374
Poštová adresa: 384
Mesto/obec: Nové Sady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95124
Štát: Slovensko
E-mail: malak@retic.sk
Internetová adresa: www.retic.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 4 280.26 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a pre OZ Tatry - časť A - výzva č. 03/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/11/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RETIC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36540374
Poštová adresa: 384
Mesto/obec: Nové Sady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95124
Štát: Slovensko
E-mail: malak@retic.sk
Internetová adresa: www.retic.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 9 627.50 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Sever - časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/10/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RETIC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36540374
Poštová adresa: 384
Mesto/obec: Nové Sady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95124
Štát: Slovensko
E-mail: malak@retic.sk
Internetová adresa: www.retic.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 16 723.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4 Q/2022
Časť č.: "A"
Názov:

Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť A - výzva č. 01/2022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/11/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RETIC, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36540374
Poštová adresa: 384
Mesto/obec: Nové Sady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95124
Štát: Slovensko
E-mail: malak@retic.sk
Internetová adresa: www.retic.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 796.70 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023