Dienstleistungen - 73595-2023

03/02/2023    S25

Polen-Spychowo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-073595

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spychowo
Nationale Identifikationsnummer: 7450004846
Postanschrift: ul. Mazurska 3
Ort: Spychowo
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 12-150
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Ligocki
E-Mail: spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon: +48 896225082
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.olsztyn.lasy.gov.pl/spychowo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Spychowo w latach 2021-2022

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwa obrębu Spychowo: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 29/01/2021
Ende: 31/12/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 045-112491

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Leśnictwa obrębu Spychowo: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka.

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zawartej umowy są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu oraz pozostałe, do wykonania na terenie leśnictw: Pupy, Kolonia, Niedźwiedzi Kąt, Brzozówka w roku 2021 i 2022.

2. do łączącej Strony umowy nr Z.271.1.2021 z dnia 29.01.2022 r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – „PZP”, został zawarty ANEKS nr 2 wprowadzający modyfikacje - opis modyfikacji zawiera pkt VII.2) niniejszego ogłoszenia

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 29/01/2021
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 095 462.76 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DREWPOL Sp. z o.o. Sp.k.
Nationale Identifikationsnummer: 7422014844
Postanschrift: Chostka 2
Ort: Piecki
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-710
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „FALCO” Henryk Słowikowski
Nationale Identifikationsnummer: 7451331010
Postanschrift: ul. Olsztyńska 11F
Ort: Jedwabno
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 12-122
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy(II) i nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;(III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I), jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; (IV) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) powyżej, przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji;

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 095 462.76 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 5 183 038.14 PLN