Dienstleistungen - 73708-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Örebro: Reparation och underhåll av kylargrupper

2023/S 025-073708

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: ÖREBRO
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 70135
Land: Sverige
Kontaktperson: Teresia Hörnestig Lund
E-post: teresia.hornestig.lund@orebro.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebro.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgskhdihi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgskhdihi&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Teknisk service kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla - Ramavtal

Referensnummer: Ks 24/2023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50730000 Reparation och underhåll av kylargrupper
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla: Felavhjälpande underhåll, reparationer, kontroll, beredskap mm. Eventuellt inköp av ny utrustning. Förebyggande underhåll och service löpande på i förhand fastställda intervall som bestäms efter dialog mellan avtalsparterna. Reparationer vid oplanerade driftavbrott.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör/anbudsgivare) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM"), behov av Teknisk service av kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42500000 Kyl- och ventilationsutrustning
42510000 Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater
42512000 Installationer för luftkonditionering
42531000 Delar till kylutrustning
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331230 Installation av kylutrustning
45331231 Installation av kyl- och frysanläggningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Örebro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla: Felavhjälpande underhåll, reparationer, kontroll, beredskap mm. Eventuellt inköp av ny utrustning. Förebyggande underhåll och service löpande på i förhand fastställda intervall som bestäms efter dialog mellan avtalsparterna. Reparationer vid oplanerade driftavbrott.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör/anbudsgivare) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM"), behov av Teknisk service av kylanläggningar, luftvärmepumpar samt processkyla. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/

Vi ser fram emot ert anbud!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 03/04/2023
Slut: 02/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023