Lieferungen - 73717-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Trollhättan: Informationssystem

2023/S 025-073717

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trollhättans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1546
Postadress: Gärdhemsvägen 9
Ort: TROLLHÄTTAN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 46183
Land: Sverige
Kontaktperson: Stefan Griwall
E-post: stefan.griwall@trollhattan.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trollhattan.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnfaohqhb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnfaohqhb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DPA-plattform

Referensnummer: 2022/00786
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48810000 Informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en länk för att knyta ihop olika tekniska lösningar köparen har.

Tidplan

TidsplanNedanstående tidsplan är preliminär och kan förändras.

Annonseringstid 2023-01-31 - 2023-03-02Utvärdering 2023-03-02 - 2023-03-17Leverantörsvisningar 2023-03-13 - 2023-03-14Leverantörsvisningar - reservdag 2023-03-15 Tilldelning 2023-03-27Avtalsspärr 2023-03-28- 2023-04-07Avtalsskrivning 2023-04-11Införande/uppsättning/utbildning 2023-04-11 - 2023-08-13Leveransgodkännande 2023-08-14Processutveckling med konsultstöd 2023-08-15 - 2024-05-31

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48211000 Programvara för plattformskompatibilitet
48219300 Programvara för administration
48920000 Programvara för kontorsautomation
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72250000 System- och stödtjänster
72513000 Kontorsautomatisering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Trollhättan

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en länk för att knyta ihop olika tekniska lösningar köparen har.

Tidplan

TidsplanNedanstående tidsplan är preliminär och kan förändras.

Annonseringstid 2023-01-31 - 2023-03-02Utvärdering 2023-03-02 - 2023-03-17Leverantörsvisningar 2023-03-13 - 2023-03-14Leverantörsvisningar - reservdag 2023-03-15 Tilldelning 2023-03-27Avtalsspärr 2023-03-28- 2023-04-07Avtalsskrivning 2023-04-11Införande/uppsättning/utbildning 2023-04-11 - 2023-08-13Leveransgodkännande 2023-08-14Processutveckling med konsultstöd 2023-08-15 - 2024-05-31

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 11/04/2023
Slut: 10/04/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/06/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023