Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 73717-2023

03/02/2023    S25

Sverige-Trollhättan: Informationssystem

2023/S 025-073717

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trollhättans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1546
Postadress: Gärdhemsvägen 9
Ort: TROLLHÄTTAN
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 46183
Land: Sverige
Kontaktperson: Stefan Griwall
E-post: stefan.griwall@trollhattan.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trollhattan.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnfaohqhb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnfaohqhb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DPA-plattform

Referensnummer: 2022/00786
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48810000 Informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en länk för att knyta ihop olika tekniska lösningar köparen har.

Tidplan

TidsplanNedanstående tidsplan är preliminär och kan förändras.

Annonseringstid 2023-01-31 - 2023-03-02Utvärdering 2023-03-02 - 2023-03-17Leverantörsvisningar 2023-03-13 - 2023-03-14Leverantörsvisningar - reservdag 2023-03-15 Tilldelning 2023-03-27Avtalsspärr 2023-03-28- 2023-04-07Avtalsskrivning 2023-04-11Införande/uppsättning/utbildning 2023-04-11 - 2023-08-13Leveransgodkännande 2023-08-14Processutveckling med konsultstöd 2023-08-15 - 2024-05-31

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48211000 Programvara för plattformskompatibilitet
48219300 Programvara för administration
48920000 Programvara för kontorsautomation
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72250000 System- och stödtjänster
72513000 Kontorsautomatisering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Trollhättan

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en länk för att knyta ihop olika tekniska lösningar köparen har.

Tidplan

TidsplanNedanstående tidsplan är preliminär och kan förändras.

Annonseringstid 2023-01-31 - 2023-03-02Utvärdering 2023-03-02 - 2023-03-17Leverantörsvisningar 2023-03-13 - 2023-03-14Leverantörsvisningar - reservdag 2023-03-15 Tilldelning 2023-03-27Avtalsspärr 2023-03-28- 2023-04-07Avtalsskrivning 2023-04-11Införande/uppsättning/utbildning 2023-04-11 - 2023-08-13Leveransgodkännande 2023-08-14Processutveckling med konsultstöd 2023-08-15 - 2024-05-31

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 11/04/2023
Slut: 10/04/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/03/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/06/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/03/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2023