Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73755-2023

03/02/2023    S25

România-București: Uniforme militare

2023/S 025-073755

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UM 0929 Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 13624359
Adresă: Strada: Franceză, nr. 48-50
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030105
Țară: România
Persoană de contact: POPESCU FLORENTINA
E-mail: iulia.maghiar@dcti.ro
Telefon: +40 377725044
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare uniforme si articole de echipament militar

Număr de referinţă: PAAP-47/310954/2021
II.1.2)Cod CPV principal
35811300 Uniforme militare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Atribuirea unor acorduri cadru de furnizare de uniforme si articole de echipament militar. Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesaţi: cu 14 zile înainte de termenul - limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici: în a 11-a zi înainte de termenul - limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 857 080.30 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Costume pentru instructie pentru studenti si SGP

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Costume pentru instructie pentru studenti si SGP, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 75.411,76 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 754,11 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sapca pentru instructie

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sapca pentru instructie, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 18.016,81 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 180,16 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi pentru instructie

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Manusi pentru instructie, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4.857,14 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 48,57 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Caciulita si fulare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Caciulita si fulare, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 20.277,31 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 202,77 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Costume pentru reprezentare si serviciu si sepci pentru cadre militare ofiteri, respectiv costume oras pentru studenti

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Costume pentru reprezentare si serviciu si sepci pentru cadre militare ofiteri, respectiv costume oras pentru studenti, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 583.900,00 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 5.839,00 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Camasa bluza instructie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Camasa bluza instructie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 44.386,55 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 443,86 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi din piele

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Manusi din piele, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4.466,39 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 44,66 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tricou cu guler

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tricou cu guler, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 21.176,47 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 211,76 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Caciuli

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Caciuli, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 41.781,51 lei. Cantitatea minima si maxima a unui contract subsecvent este cea prevazuta in anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Val garantiei de participare, care se va depune in favoarea autoritatii contractante este de 417,81 lei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 246-649499
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 6
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 8
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 55
Lot nr.: 4
Titlu:

Acord cadru furnizare echipament militar

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TACTICA OUTDOOR
Număr naţional de înregistrare: 34994508
Adresă: Strada Al Vlahuta, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031023
Țară: România
E-mail: office@tactica-outdoor.com
Telefon: +40 724323006
Fax: +40 317801350
Adresă internet: www.tactica-outdoor.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 54 336.13 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 53 100.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 56
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord cadru furnizare echipament militar

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S&G COMERCIAL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14793844
Adresă: Strada LIVENI, Nr. 31B
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 051761
Țară: România
E-mail: office@sguniforme.ro
Telefon: +40 213350188
Fax: +40 213360681
Adresă internet: www.sguniforme.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 706 195.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 625 150.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 57
Lot nr.: 5,9
Titlu:

Acord cadru furnizare echipament militar

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MATEI CONF GRUP S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15158867
Adresă: Intr. Pictor Vermont, Nr. 6, Et. 2, Ap. 3, Sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021065
Țară: România
E-mail: mihaela.miron@mateiconfgrup.ro
Telefon: +40 213261671
Fax: +40 213261676
Adresă internet: www.mateiconfgrup.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 177 176.47 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 165 355.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 50
Lot nr.: 3
Titlu:

Acord cadru furnizare manusi din piele

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: R & C IMPEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 18053431
Adresă: Strada Depoului, Nr. 39
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200101
Țară: România
E-mail: catalin@rcimpex.ro
Telefon: +40 722558038/ +40 251595115
Fax: +40 251595115
Adresă internet: www.rcimpex.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 701.68 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 475.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1/AC56
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract subsecvent de furnizare echipament militar

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S&G COMERCIAL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14793844
Adresă: Strada LIVENI, Nr. 31B
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 051761
Țară: România
E-mail: office@sguniforme.ro
Telefon: +40 213350188
Fax: +40 213360681
Adresă internet: www.sguniforme.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 706 195.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 43 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a acesteia. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului de atribuire. În situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obţinut de ofertele respective pentru factorul de evaluare al propunerii tehnice. Oferta câştigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziţia 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri (reofertare de preţ). Orice document, comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea vor fi încărcate în SEAP și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Operatorul economic câștigător are obligația ca până la data semnării acordului cadru de furnizare să aibă sau să își deschidă cont la trezoreria statului în conformitate cu OMF 2254/2006.

In vederea intocmirii propunerilor tehnice, anterior elaborarii acestora, ofertantii au posibilitatea de vizionare, la sediul beneficiarului din Bucuresti, strada Jandarmeriei nr. 2, sector 1, a unor articole gata executate conform specificatiilor tehnice (imbracaminte, accesorii) precum si a unor mostre de materiale. Potențialii ofertanți interesați sunt rugați să informeze în scris autoritatea contractantă asupra intenției de a viziona, cu cel puțin 3 zile înainte de data la care se solicită vizionarea articolelor. Solicitarea se va transmite pe adresa de email popescuflorentina@dcti.ro. Acordul autoritatii contractante se va comunica potentialului ofertant pe adresa de email. Vizitarea se va face pe bază de adresa, cu programare prealabila in intervalul 09.00-15.00 numai in baza unui tabel. Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de ofertant, semnată și ștampilată în original.

Contractele subsecvente vor fi incheiate intre operatorii economici declarati castigatori si beneficiarul/platitor.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militara 0929 Bucuresti
Adresă: Str. Franceza nr. 48-50, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030105
Țară: România
E-mail: popescuflorentina@dcti.ro
Telefon: +40 21377725044
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023