Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73846-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2023/S 025-073846

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 27734175241
Postanschrift: Keleti Károly 24.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1024
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Hodorics András
E-Mail: hodorics.andras@gmail.com
Telefon: +36 202945721
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.nebih.gov.hu/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: élelmiszermentés, adatfeldolgozás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ÉMK feladatellátásához szükséges informatikai fejl

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000779522022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alaprendeltetéséből adódó feladatainak ellátásához szükséges egyedi szoftverrendszer fejlesztése, az informatikai kiszolgáló rendszer tervezése, telepítése"

Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, továbbá az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet szerint az ajánlatkérő közhatalmi feladataként köteles a működéséhez és tevékenységének ellátásához szükséges informatikai rendszer kialakítására. Az informatikai rendszernek biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő a 2008. évi XLVI. törvény 38/H § - 38/I §-aiban meghatározott feladatait jogszabályszerűen legyen képes ellátni. Jelen eljárás célja egy ilyen informatikai rendszer létrehozása.

(Részletes funkció leírás a közbeszerzési dokumentumban található)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 499 500 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. (3. emelet)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, továbbá az élelmiszermentésről szóló 72/2022. (III. 2.) Korm. rendelet szerint az ajánlatkérő közhatalmi feladataként köteles a működéséhez és tevékenységének ellátásához szükséges informatikai rendszer kialakítására. Az informatikai rendszernek biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő a 2008. évi XLVI. törvény 38/H § - 38/I §-aiban meghatározott feladatait jogszabályszerűen legyen képes ellátni. Jelen eljárás célja egy ilyen informatikai rendszer létrehozása.

mérföldkő műszaki tartalom határidő (kezdőnap a szerződés hatályba lépése: D)

A. rendszerterv, szoftverspecifikáció elkészítése, átadása D + 15 nap

B. rendszerterv, szoftverspecifikáció, fejlesztési hardverkönyezet indítása, beüzemelése; ezek megrendelő általi elfogadása D + 20 nap

C. informatikai biztonsági infrastruktúra beüzemelése D + 45 nap

D. készre jelentés, próbaüzem megkezdése, teljes informatikai infrastruktúra beüzemelése D + 75 nap

E. készre jelentés, projektzárás D + 95 nap

A nyertes ajánlattevő köteles olyan rendszert kialakítani, amely rendszerhez való illeszkedés kiépítése a Megrendelő által meghatározott felek részére nemzetközi szabványos interfész útján biztosítható. A feladatok részét nem képezi ezen 3. személyek rendszerhez történő csatlakozásának kialakítása; saját rendszereik interfészhez történő csatlakozási lehetőségét 3. személyek nem ezen megállapodás útján biztosítják.

A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a rendszert oly módon fejlessze ki, hogy annak rendeltetésszerű működtetése bármely üzemeltető által a próbaüzemet követően zavartalanul biztosítható legyen. Az egyes fizetési ütemezéshez tartozó műszaki tartalom önállóan is értelmezhető, a teljes műszaki tartalom egymásra épülő egységei alapján, folytatólagosan továbbfejleszthető egységenként kerüljön átadásra.

A nyertes ajánlattevő feladata, hogy olyan rendszert fejlesszen ki, amely képes az ország területét a Megrendelő által későbbiekben megadott régiókra osztani, amely régiókból történő lehívás esetén alkalmas a logisztikai feladatok informatikai támogatására. A rendszerből a felhasználóknak területi, termék szerinti, illetőleg mennyiségi lekérdezési lehetőséget kell biztosítani.

A fenti rendszerkövetelmények biztosítása az érvényes ajánlattétel feltétele.

(Részletes funkció leírás a korábban kiadott közbeszerzési műszaki dokumentumban található)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: M1) alkalmassági követelményben meghatározott szakember többlettapasztalata (legfeljebb + 24 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.7)-hez

a II.2.4.) pontban megadott ütemezés szerint

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Az eljárás jogszabályban rögzítettek alapján megadott jogcíme:

Kbt. 98. § (2) bek. e.) pont:

„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.

Korm. rendelet 4. § (1-2) bek:

„Az ÉMK létrejöttével, tevékenységének megkezdésével összefüggő központi alkalmazás szolgáltatás érdekében szükséges informatikai közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő egy eljárás keretében a kezdő naptól számított 120. napig minden beszerzés esetében jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására és megindítására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezdő nap az ÉMK-nak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő nap.”

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Korm. rend. 4. § (2) bekezdése szerinti kezdő nap 2022. január 25. napja, a 120. nap pedig 2022. május 25.

Az eljárás jogalapját a Közbeszerzési Hatóság HNT-00109/07/2022 iktatószámú döntésével jóváhagyta.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. alaprendeltetéséből adódó feladatainak ellátásához szükséges egyedi szoftverrendszer fejlesztése, az informatikai kiszolgáló rendszer tervezése, telepítése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 12402179242
Postanschrift: Erzsébet királyné Útja 125.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1142
Land: Ungarn
E-Mail: ekr@scinetwork.hu
Telefon: +36 14706076
Internet-Adresse: http://www.scinetwork.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 500 000 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 499 500 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

rendszerfejlesztés, szoftverfejlesztés - az a része a szerződésnek, amelybe a nyertes ajánlattevő alvállalkozó bevonását tervezi

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Nyertes ajánlattevő:

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. asz: 12402179-2-42

Ajánlattevők:

Nádor Rendszerház Iradaautomatizálási Kft. 1152 Budapest, Telek u. 7-9. asz: 10507326-2-42

Areus Infokommunikációs Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 5. asz: 23469507-2-41

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (8) bek. c.) pontja alapján kötötte meg a szerződést. A jogorvoslati eljárás megindítására a Kbt. 145. § (1a) és a 148. § (1)-(3) bekezdései az irányadóak.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023