Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73851-2023

03/02/2023    S25

die Niederlande-Ridderkerk: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2023/S 025-073851

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Nationale Identifikationsnummer: 421705862
Postanschrift: Koningsplein 1
Ort: Ridderkerk
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 2981 EA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Mariska Gerdes-Guijt
E-Mail: aanbestedingen@bar-organisatie.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ridderkerk.nl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287044/details
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: TenderNed
Ort: Den Haag
NUTS-Code: NL Nederland
Land: Niederlande
E-Mail: servicedesk@TenderNed.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tenderned.nl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287044/details
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: TenderNed
Ort: Den Haag
Land: Niederlande
E-Mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-Code: NL Nederland
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tenderned.nl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inzet calamiteitendiensten voor het verwijderen van milieuverontreiniging in de openbare ruimte op o.a. wegen en bermen in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Referenznummer der Bekanntmachung: 395050
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De drie gemeenten zijn wegbeheerder van de wegen binnen de bebouwde kom en op grond van artikel 15 e.v. van de Wegenwet verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg, inclusief bijbehorende berm en bermsloot. Dit houdt onder meer in, dat bij de wegbeheerders de zorg berust voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Tot deze zorg behoort ook het bestrijden van milieuverontreiniging veroorzaakt door incidenten waarbij vet, verf, brandstoffen, koel- en accuvloeistoffen en olie op de weg is terecht gekomen. Maar ook de bestrijding van calamiteiten als gedumpt asbest en het opruimen van drugs en drugsafval behoren hiertoe.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL33C Groot-Rijnmond
Hauptort der Ausführung:

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht bestaat uit het reinigen van de wegen binnen de gemeentelijke grenzen in de drie BAR-gemeenten. Dit heeft betrekking op het weghalen van milieuverontreiniging op wegen en bermen en calamiteiteninzet.

In hoofdzaak gaat het om de volgende werkzaamheden:

- Het aannemen van meldingen van medewerkers van de BAR-organisatie en op afroep uitrukken naar incidenten;

- Het veilig stellen van de situatie;

- Het treffen van verkeersmaatregelen;

- Het ter plaatse inventariseren en vastleggen van relevante gegevens;

- Het bepalen van de werkwijze en in te zetten materiaal en personeel;

- Het opruimen van de verontreiniging en schoonmaken wegdek;

- Het verwijderen en opruimen van asbest;

- Het verwijderen en opruimen van drugs en drugsafval;

- Het op milieuverantwoordelijke wijze afvoeren van afval en vrijgekomen materiaal;

- Het opstellen van een rapportage.

Zie aanvullend paragraaf 2.2. van de aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: G1: Plan van Aanpak / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2023
Ende: 30/09/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Een optie tot eenzijdige verlenging vanuit opdrachtgever met twee (2) maal één (1) jaar tot en met 30 september 2027.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Er zal per gemeente een overeenkomst worden gesloten vanwege de beoogde ontvlechting van de BAR-organisatie per 1 januari 2024. Hetgeen wat in deze paragraaf genoemd wordt ten aanzien van de looptijd van de overeenkomst geldt voor alle drie de gemeenten.

De overeenkomst wordt aangegaan van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025 met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit opdrachtgever met twee (2) maal één (1) jaar tot en met 30 september 2027. Voortschrijdend inzicht en politieke besluitvorming kunnen leiden tot wijziging van de hoeveelheid en/of aard van de werkzaamheden. Eventuele verlengingen worden, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk bekend gemaakt. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Uitsluitingsgronden en eisen zoals vermeld in Bijlage Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- Inschrijving in beroeps- of handelsregister

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Beroeps- en/ of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Technische- en beroepsbekwaamheid,

- Certificering/kwaliteitsborging

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/03/2023
Ortszeit: 10:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Rotterdam
Postanschrift: Postbus 50950
Ort: Rotterdam
Postleitzahl: 3007 BL
Land: Niederlande
E-Mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefon: +31 883626000
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Commissie van Aanbestedingsexperts
Ort: Den Haag
Land: Niederlande
E-Mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefon: +31 703797480
Internet-Adresse: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Rotterdam
Postanschrift: Postbus 50950
Ort: ROTTERDAM
Postleitzahl: 3007 BL
Land: Niederlande
E-Mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefon: +31 883626000
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023